Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 04.03.2019

EU-maat hyväksyivät 38 miljardin euron InvestEU-lainaohjelman

EU:n jäsenmaat ovat antaneet hyväksyntänsä Euroopan investointiohjelman (nk. Juncker Plan) seuraajalle, 38 miljardin euron InvestEU-ohjelmalle. Euroopan komissio julkaisi esityksen InvestEU:sta viime kesäkuussa, ja Euroopan parlamentti hyväksyi sen tammikuussa. InvestEU kokoaa samaan ohjelmaan kaikki olemassa olevat 14 rahoitusvälinettä, ja yli 11miljardin arvosta lainatakuita on korvamerkitty tutkimukseen ja innovointiin.

EU:n neuvoston ohjelmaan tekemiin muutoksiin sisältyy itsenäisistä asiantuntijoista koostuvan investointikomitean perustaminen. Komitean tarkoituksena on arvioida, ovatko hankkeet teknisesti ja taloudellisesti elinkelpoisia, sekä hyväksyä EU-tuen myöntäminen. Komitean täytyy julkaista perustelut jokaiselle hyväksyvälle päätökselle. Sen työtä tukee komission ja Euroopan investointipankin (EIP) henkilöstöstä koottava sihteeristö.

InvestEU-ohjelman kautta komissio tarjoaa takauksen EIP:n myöntämille lainoille. Näin taataan rahoitus infrastruktuurihankkeille ja muille projekteille, jotka muuten olisivat liian riskialttiita sijoittajien näkökulmasta. Komission mukaan tämä kannustaa 650 miljardin euron arvosta yksityisiin investointeihin EIP:n tarjoaman rahoituksen lisäksi.

Lisätietoja:
EU:n neuvoston tiedote