Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 18.02.2019

EU investoi 116,1 miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastohankkeisiin, Suomessa toteutettavalle ilmastohankkeelle 15,2 miljoonaa euroa

Euroopan komissio on ilmoittanut investoivansa 116,1 miljoonaa euroa ympäristö- ja ilmastotoimien Life-ohjelmasta rahoitettaviin viimeisimpiin integroituihin hankkeisiin. Ohjelmasta myönnettävän uuden rahoituksen avulla saadaan liikkeelle yli 3,2 miljardia euroa lisätukea yhteensä kahdelletoista ympäristö- ja ilmastohankkeelle, joiden tarkoituksena on edistää Euroopan siirtymistä kohti vähähiilistä kiertotaloutta. Tukien kokonaismäärä nousee yhteensä 3,2 miljardiin, sillä Life-tuki mahdollistaa myös muiden rahoituslähteiden hyödyntämisen.

Rahoitettavilla hankkeilla pyritään tukemaan jäsenvaltioiden EU-lainsäädännön noudattamista, ja tätä kautta eurooppalaisten elämänlaadun parantamista. Lainsäädännön osalta huomio kohdistuu erityisesti seuraaville osa-alueille: luonto, vesi, ilma ilmastonmuutoksen hillitseminen sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Hankkeilla tuetaan suunnitelmia, joita edellä mainittujen osa-alueiden lainsäädännön koordinoitu ja kattava täytäntöönpano edellyttävät. Hankkeissa määriteltyjä konkreettisia tavoitteita ovat ilmanlaadun parantaminen, luonnon säilyvyyden parantaminen, tehokkaampi vesienhoito, kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen sekä parempi ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

Suomessa toteutettavan CANEMURE-hankkeen päämääränä on auttaa kaupunkeja ja kuntia saavuttamaan hiilineutraalisuuden tavoite. Hanke on keskeisessä osassa Suomen kasvihuonepäästöjen vähennysstrategiassa ja energiatehokkuuden parantamisessa. Hankkeeseen osallistuu 12 kuntaa, jotka ovat sitoutuneet mittaviin kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksiin. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnista Pohjois-Pohjanmaan maakunta on hankkeessa mukana.

Hankkeen toteuttamiseen kuuluu ilmastotoimien lisäksi koulutusta, yhteistyöverkostoja sekä hyvien käytäntöjen levittämistä. Hanke keskittyy muun muassa rakentamiseen, infrastruktuuriin sekä teknisiin ratkaisuihin. Hanke saa EU-tukea 15,2 miljoonaa euroa, ja se on toiminnassa vuosien 2018 – 2024 aikana.

Komission tiedote

Life-ohjelman integroidut hankkeet