Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  ICT | 11.02.2019

Pieniä- ja keskisuuria sekä startup-yrityksiä haetaan mukaan Horisontti 2020 UNICORN-projektiin

EU-maissa toimivia tietokoneohjelmistojen kehittämisen ja pilviteknologian alan pieniä- ja keskisuuria sekä startup-yrityksiä etsitään kumppaneiksi Horisontti 2020-rahoitteeseen UNICORN-projektiin.

UNICORN-projekti pyrkii helpottamaan pilvipalveluiden- ja sovellusten suunnittelua ja asettelua sekä parantamaan kehittäjien tuottavuutta. Pienten- ja keskisuurten yritysten toiminnassaan hyödyntämiin pilvipalveluihin sisältyy usein tietynlaisia haasteita. Näihin lukeutuvat esimerkiksi tieto- ja yksityisyydensuojan osalta useammalle käyttöalueelle levitettyjen pilvipalveluiden hallinnointi sekä pilvipalveluiden hallinnoiminen niiden kehittelyvaiheen jälkeen.

Projektin tarkoituksena on vastata pilvipalveluihin liittyviin haasteisiin UNICORN-alustalla, jota projektiin osallistuvat testaavat ja kehittävät. Sen tarkoituksena on muun muassa yksinkertaistaa turvallisten ja joustavien multipilvipalveluiden (Multi-Cloud services) suunnittelua, hallintaa ja asettelua. Alustan avulla toimijoiden uskotaan myös pystyvän viemään kehittämiään palveluita entistä nopeammin markkinoille.  

Alustaan kuuluu työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää, sijoittaa ja hallinnoida sovelluksia koko niiden elinkaaren aikana, käyttää multipilvipalveluita eri maantieteellisillä alueilla ja pilvialueilla (cloud zone) sekä varmistaa pilviympäristöjen tietoturva ja ehkäistä tietomurtoja. 

Tässä vaiheessa projektia alan toimijoita kutsutaan testaamaan UNICORN-alustaa. UNICORN-projektin yhteydessä on juuri avattu kilpailu, jossa kaksitoista pientä-, keskisuurta tai startup-yritystä saavat kukin 10 000 euron tuen. Tukea vastaan toimijat testaavat UNICORN-alustaa kehittämällä sen avulla heidän itse luomiaan ohjelmistoja. Haku alustan testaamiseen päättyy 28.02.2019.

Projektin verkkosivut

Lisätietoa UNICORN-projektista

Kilpailun osallistumissivu

Projektin yhteyshenkilö: Samuel Fraile, samuel.fraile@upct.es