Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 01.02.2019

Euroopan komissio julkaisi pohdinta-asiakirjan Euroopan kestävyyden parantamisesta vuoteen 2030 mennessä

Osana Euroopan tulevaisuudesta käytävää keskustelua, joka käynnistyi maaliskuussa 2017 komission valkoisella kirjalla, komissio julkaisi 30.01.2019 pohdinta-asiakirjan kestävän Euroopan saavuttamisesta vuoteen 2030 mennessä. Asiakirjassa käsitellään Eurooppaa kohtaavia haasteita sekä mahdollisia tulevaisuudenskenaarioita.

Asiakirjan keskeinen viesti on se, että lisätoimet ovat tarpeen, jotta Euroopan unioni ja maailma pystyvät turvaamaan kansalaisten hyvinvoinnin takaavan kestävän tulevaisuuden. Komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans sekä työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen painottavat sekä nykyisten että tulevien sukupolvien oikeuksia nauttia kestävästä hyvinvoinnista kuin myös Euroopan keskeistä roolia kestävässä kehityksessä. Euroopan unioni on viime vuosina profiloitunut vahvasti ilmastokysymyksissä, ja Junckerin johtama komissio on toimikaudellaan ottanut ilmastokysymykset ja kestävän kehityksen huomioon kaikkien alojen politiikassa.

Pohdinta-asiakirja keskittyy erityisesti kestävän muutoksen kannalta keskeisiin politiikkaperusteisiin, joita ovat muun muassa siirtymä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, elintarvikejärjestelmän epätasapainojen korjaaminen sekä energian, rakentamisen ja tulevaisuuden kestävyyden turvaaminen. Asiakirjassa korostetaan useiden horisontaalisten tekijöiden, kuten esimerkiksi koulutuksen, tieteen, tutkimuksen ja rahoituksen merkitystä kestävälle muutokselle. Asiakirja painottaa myös sitä, että Euroopan on tärkeää toimia suunnannäyttäjänä kansainväliselle kestävälle kehitykselle.

Pohdinta-asiakirjassa esitetään myös kolme erilaista skenaariota, joiden avulla halutaan herättää keskustelua niistä keinoista, joilla Euroopan tulisi pyrkiä kohti kestävää kehitystä. Skenaariot ovat esimerkinomaisia, ja todennäköisesti lopputulokseen sisältyy tiettyjä elementtejä niistä kaikista. Ensimmäisessä skenaariossa sekä unionin että jäsenvaltioiden toimintaa ohjaa kokonaisvaltainen EU:n kestävän kehityksen strategia. Toisessa strategiassa komissio pyrkii ottamaan kestävän kehityksen tavoitteet huomioon kaikilla asiaankuuluvilla politiikanaloilla, mutta jäsenvaltioilta ei pakoteta toimimaan. Kolmannessa skenaariossa EU:n rooli olisi vähäisempi, ja korostus olisi lähinnä ulkoisilla toimilla.

Lehdistötiedote asiasta

Lyhyt kooste pohdinta-asiakirjasta

Pohdinta-asiakirja kokonaisuudessaan