Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Ympäristö, energia ja liikenne | 18.01.2019

Bio-Based Industries -yhteisaloitteen vuoden 2019 työohjelma ja budjetti on julkaistu

Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) –yhteisaloitteen vuoden 2019 työohjelma ja budjetti on julkaistu. BBI JU on Euroopan komission ja biotalouden alan teollisuuden yhteenliittymä, joka toimii Horisontti 2020 –ohjelman alaisuudessa. Se tukee biopohjaisen teollisuuden teknologista ja taloudellista kehitystä Euroopassa 3,7 miljardilla eurolla vuosina 2014–2020. Ohjelma perustuu edelleen kestävien arvoketjujen kehityksen vauhdittamiseen aina raaka-aineiden tehokkaista toimitusprosesseista markkinoille päätyviin biopohjaisiin tuotteisiin.

Uudessa työohjelmassa painotetaan biomassaraaka-aineiden toimittajien parempaa integrointia arvoketjun alkupäähän, jotta luodaan kysyntää biojalostusprosesseista saatavalle biomassaraaka-aineelle. Lisäksi työohjelma kannustaa rakentamaan kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa biopohjaisten tuotteiden markkinakysynnän kasvattamiseksi.

Vuoden 2019 budjetti on 135 miljoonaa euroa, ja se jakaantuu 21 eri teemalle. Tämän vuoden tieteellisissä painopisteissä:

1. Edistetään kestävien biomassaraaka-aineiden saatavuutta jo olemassa olevien ja uusien arvoketjujen tarpeisiin.

2. Optimoidaan tehokas prosessointi integroiduille biojalostamoille tutkimuksen, kehityksen ja innovoinnin kautta.

3. Kehitetään innovatiivisia biopohjaisia tuotteita.

4. Nopeutetaan biopohjaisten tuotteiden ja sovellusten markkinoille pääsyä.

Infopäivä vuoden 2019 hausta järjestetään 12. huhtikuuta Euroopan komission tiloissa osoitteessa Alcide de Gasperi room, Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brussels. Tarkemmat tiedot infopäivästä päivitetään BBI JU:n nettisivuille lähitulevaisuudessa.

Joulukuussa järjestetään toinen BBI JU Stakeholder Forum, jossa keskitytään erityisesti aloitteen tuloksiin, vaikuttavuuteen ja hyötyihin EU-kansalaisille.

Lisätietoja:

Tiedote

Annual Work Plan and Budget 2019

BBI JU:n nettisivut