Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 17.12.2018

Uusi Interreg-yhteistyöhanke: Water Test Network

Luoteis-Euroopan Interreg-ohjelma on käynnistänyt uuden vesisektorin yhteistyöhankkeen nimeltä Water Test Network. Hankkeen tavoitteena on luoda veden testaamiseen erikoistuneiden tutkimuslaitosten verkosto, jonka on tarkoitus toimia apuna vesisektorilla toimiville pk-yrityksille. Verkosto tulee vahvistamaan pk-yritysten tuotekehitystä ja –testausta, sekä mahdollistamaan markkinoille pyrkivien tuotteiden toimivuuden varmistamisen huipputason laitosympäristössä. Tällä tavoin uusien innovaatioiden kehitys vauhdittuu ja tuotteiden saanti markkinoille nopeutuu.

Hankkeen perustana ovat veteen liittyvät käytännön haasteet Länsi- ja Luoteis-Euroopassa. Alue on koko Euroopan teollistuneinta ja väkirikkainta seutua, jonka vuoksi myös alueen vesiresurssit ja jätevesihuolto ovat suurten paineiden alaisuudessa. Euroopan komissio on asettanut vesien suojelun yhdeksi pääprioriteeteistaan. Vesiresurssien kysynnän kasvaessa uudet innovatiiviset teknologiat toimivat merkittävässä roolissa kysynnän ja tarjonnan välisen aukon umpeen kuromiseksi.

Hanke tulee tarjoamaan pk-yrityksille räätälöidyn, integroidun tukipaketin. Paketti koostuu kolmesta eri komponentista ja tuki voi koostua joko yhdestä komponentista tai kaikista kolmesta:

  1. Diagnostinen raportti, joka analysoi pk-yrityksen ja sen ehdottaman uuden teknologian tarvitsemaa kehitystä sekä tukea;
  2. Pääsy tutkimuslaitokseen uuden teknologian testaamiseksi;
  3. Tukea validointiin ja tarkastuksiin tarpeen mukaan auttamaan pääsyä markkinoille.

Yksittäiselle pk-yritykselle jyvitetty hankerahoitus tulee olemaan korkeintaan 50 000 euroa. Hankkeeseen hakevia pk-yrityksiä tulevat tukemaan koko kaksiportaisen hakuprosessin ajan hankkeen parissa työskentelevät nk. innovaation jahtaajat. Hakuprosessista on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja matalaportainen, pitäen sisällään mahdollisuuden hankehakemuksen korjaamiseen myös toisessa vaiheessa.

Yhteistyöhankkeen promootioalue on Luoteis-Eurooppa ja partnereina toimivat tutkimuslaitokset sijaitsevat Iso-Britanniassa, Ranskassa, Alankomaissa, Belgiassa sekä Saksassa, mutta hakemuksia hankkeeseen otetaan vastaan koko Euroopan unionin alueelta. Hankehakemuksia otetaan vastaan 11. päivä joulukuuta 2018 alkaen, aina 1. päivään elokuuta 2019 saakka.

Water Test Network –hankkeen tavoitteet pähkinänkuoressa:

  • Tukea vähintään 120 pk-yritystä
  • Testata verkoston sisällä 90 uutta teknologiaa
  • Tuoda näistä uusista teknologioista 30 markkinoille
  • Tuottaa 60 pk-yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyöprojektia

Water Test Network -hankkeen kokonaisbudjetti on 6,05 miljoonaa euroa, josta EU-tuen määrä on 3,63 miljoonaa euroa. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2021.

Lisätietoja:
Water Test Network