Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 13.12.2018

MEnt-projekti maahanmuuttajien yrittäjyyden ja integraation tukena

Kansainvälinen MEnt (Migrant Entrepreneurs team-up with mentors) -projekti aloitettiin vuonna 2017 tukemaan maahanmuuttajien yrittäjyyttä, jonka voi nähdä olennaisena osana taloudellista ja sosiaalista integraatiota uuteen yhteiskuntaan. Projekti maksetaan Euroopan unionin AMIF-rahastosta ja siihen osallistuvat Itävalta, Belgia, Italia, Ranska ja Saksa. Tällä viikolla järjestettiin MEnt-loppukonferenssi, jossa keskusteltiin projektin tuloksista ja käsillä olevista haasteista.

Konferenssissa mainittiin useaan otteeseen etenkin sosiaalisen ja inhimillisen pääoman eli verkostojen ja osaamisen vaikutus onnistuneeseen integraatioon, yrityksen perustamiseen ja lopulta taloudellisen pääoman hankkimiseen. Kielen osaaminen oli monen puhujan mielestä tärkein yksittäinen taito tässä yhteydessä. Verkostoitumisen merkitys puolestaan korostuu maahanmuuttajien ideoiden reflektoinnissa ja itsetunnon rakentamisessa.

AMIF-rahoituksen hakukierros järjestetään vuosittain. Tällä hetkellä avoinna olevaan hakuun voi osallistua tammikuun loppuun saakka.

Lue lisää:

MEnt-projekti

EU:n Funding & Tenders -portaali