Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Koulutus, nuoriso ja liikunta | 12.12.2018

Ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea julkisti lausuntonsa ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta

Euroopan komissiota avustava kolmikantainen ammatillisen koulutuksen neuvoa-antava komitea (ACTV) hyväksyi kokouksessaan 3. päivä joulukuuta yksimielisesti lausuntonsa koskien ammatillisen koulutuksen tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen. ACTV:n kolmikantainen lausunto edustaa samalla EU-jäsenmaiden ja kumppanivaltioiden hallitusten, kauppaunionien kuin työnantajajärjestöjen näkemyksiä siitä, kuinka ammatillinen koulutus tulisi järjestää tulevaisuuden sosiaalisten ja taloudellisten haasteiden päihittämiseksi.

ACTV:n lausunto painottaa:

 • Ammatillisen koulutuksen sosiaalisen osallisuuden ja korkean tason kaksoistavoitteita;
 • Ammatillisen koulutuksen roolia niin työkohtaisten kuin laaja-alaisempien taitojen hankkimisen kannalta;
 • Tasapainoisempaa investointia ja rahoitusta perustason ammatillisen koulutuksen sekä jatkokoulutuksen välille.

Lausunnollaan ACTV haluaa kutsua rakentamaan korkeatasoista, osallistavaa ja koko elämän mittaista ammatillista koulutusta ja määrittelee:

 • Tulevaisuuteen soveltuvan ammatillisen koulutuksen keskeiset osatekijät
 • Kolme avaintavoitetta tämän vision saavuttamiseksi liittyen
  1. Ammatillisen koulutuksen sisältöön,
  2. Ammatillisen koulutuksen sääntelyyn ja
  3. Ammatillisen koulutuksen järjestelmien hallintoon.
 • Sidosryhmien mielipiteet koskien tulevaisuuden eurooppalaisen ammattikoulutuksen yhteistyön pääpiirteitä ja mahdolliset Euroopan tasolla suoritettavat toimet.

Lisätietoja:
Alkuperäinen lehdistötiedote
ACTV:n lausunto