Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 11.12.2018

EU:n takaamia lainoja myöntävä Pk-yritysaloite laajenee

Pk-yritysaloite on Suomen valtion, Euroopan komission ja Euroopan investointipankin sekä Euroopan investointirahaston muodostaman EIP-ryhmän yhteinen rahoitusväline. Käyätännössä pk-aloite tarjoaa suomalaisille pankeille mahdollisuuden kattaa osa pk-yrityksille myönnettävien lainojen riskeistä julkisella takauksella.  Suomi osallistui järjestelyyn alun perin 40 miljoonalla eurolla EU:n rakennerahaston ja sen kansallisen osakerahoituksen kautta. Suomi myös sopi aloitteen ensimmäisenä kaikista Pohjois-Euroopan valtioista.

Järjestely on ollut toiminnassa Suomessa vuodesta 2016 lähtien ja ohjelmaan kuuluvia lainantakauksia myöntävät Osuuspankki, Nordea, Oma Säästöpankki, Aktia pankki ja Säästöpankkiryhmä. Alun perin myönnetyt takaukset on hyödynnetty täysimääräisesti, mikä osoittaa rahoitukselle olleen vahvasti kysyntää.

Suomen hallitus päätti 5. päivä joulukuuta kasvattaa pk-yritysaloitteen mukaista takaustoimintaa yhteensä 35 miljoonalla eurolla. Tämä päätös tulee parantamaan pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksia, mutta myös edistämään yritysten kasvua ja kansainvälistymistä.Toiminnan laajennus mahdollistaa työ- ja elinkeinoministeriön mukaan 350 miljoonan euron lainojen myöntämisen kasvaville yrityksille, joilla ei ole tarjota lainoja varten riittäviä vakuuksia pankeille. Instrumentin ansiosta useat pk-yritykset pääsevät nauttimaan alhaisista lainakoroista ja kevyemmistä vakuusvaatimuksista.

Uuden lisäyksen myötä rahoitus tulee olemaan kokonaisuudessaan 75 miljoonaa euroa. Työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan takausinstrumentille on ollut kolmen vuoden aikana suuri kysyntä. Takauksia on tähän mennessä instrumentin avulla myönnetty lähes kuudelle sadalle kasvua hakevalle pk-yritykselle.

Lue lisää:
Työ- ja elinkeinoministeriön päätös pk-yritysaloitteen laajentamisesta
EIR pk-yritysten rahoitusohjelma Suomessa
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston tiedote pk-yritysten rahoitusvälineestä