Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 11.12.2018

EOSC-portaali ja Plan S -strategia edistämään EU:n avoimen tieteen kehitystä

Vuoden 2016 komission avointa tiedettä koskevana tiedonantoon pohjautuva pilvipalvelu European Open Science Cloud (EOSC) on perustettu marraskuussa. Tieteen turvallista ja avointa jakamista helpottamaan tarkoitetun EOSC:n uskotaan hyödyttävän miljoonien tutkijoiden ja tieteen ammattilaisten lisäksi koko unionia. EOSC on osa laajempaa komission toimintaohjelmaa, jolla edistetään avoimen tieteen kehitystä, eli maksullisiin tiedejulkaisuihin perustuvan suljetun järjestelmän korvaamista järjestelmällä, jossa julkaisut ja aineistot ovat vapaasti saatavilla.

EOSC-portaali on toteutettu eurooppalaisten digitaali-infrastruktuuriprojektien yhteistyönä Horisontti2020-rahoituksen avulla. Tässä vaiheessa komissio raportoi edistyksestä EOSC:n hallintoon liittyvien ohjausryhmien ja ensimmäisen nettiportaalin avautumisen osalta. Johtoryhmän ehdokkaat valittiin marraskuussa. Sidosryhmäfoorumi puolestaan on avoin kaikille ja sitä koordinoiva johtokonsortio nimetään vuoden alussa. Hallinto- ja johtoryhmä sekä sidosryhmät kehittävät yhteistyönä toimeenpanosuunnitelman ja EOSC:hen osallistumisen säännöt. Tarkempi työnjako selviää myöhemmässä vaiheessa.

EU on viime aikoina tarttunut merkittäviin toimenpiteisiin tieteen vapaan saatavuuden puolesta. Siitä on osoituksena komission toimintaohjelman lisäksi muun muassa syyskuussa 2018 julkaistu tieteen avoimen saatavuuden Plan S -strategia. Euroopan tiedeneuvoston aloittaman strategian tavoitteena on saada vuoteen 2020 mennessä kaikki jäsenvaltioissa julkisella rahoituksella tuotetut tiedejulkaisut open access -alustoille, joissa ne ovat kaikkien EU-kansalaisten luettavissa.

Eurooppalainen tutkimusrahoittajien ryhmä cOalition S on avannut lausuntokierroksen Plan S:stä. Palautetta voi antaa 1. helmikuuta saakka. Suomen Akatemia järjestää lisäksi Plan S:n tiimoilta keskustelutilaisuuksia, joissa strategian toteutusta arvioidaan sidosryhmien kesken. Ensimmäinen pidettiin Finlandia-talossa 10.12., toinen järjestetään Suomen Akatemiassa 11.1.2019.

Lue lisää:

Komission tiedote EOSC:stä

Suomen Akatemian Plan S -tiedote