Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 7.12.2018

Uusia EIT-yhteisöjä eurooppalaisen tuotannon ja kaupunkiliikenteen kehittämiseksi

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on julkistanut kaksi uutta partneria, jotka liittyvät innovaatio- eli KIC-yhteisöjen (Knowledge and Innovation Communities) joukkoon. KIC-yhteisöt ovat yhtiöiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhteenliittymiä, joiden tarkoituksena on kannustaa innovointia ja yrittäjyyttä. Uudet EIT-yhteisöt saavat EU:lta maksimissaan 4 miljoonan käynnistysavustuksen toimintakyvyn varmistamiseksi mahdollisimman pian. Tavoitteensa saavuttavat innovaatioyhteisöt saavat vuosittaista tukea Horisontti2020-ohjelmasta sekä mahdollisilta julkisilta ja yksityisiltä investoijilta.

Made by Europe -konsortion tavoitteena on kehittää eurooppalaista tuotantosektoria kilpailukykyisemmäksi ja tuottavammaksi sekä tukea innovointia ja yrittäjyyttä. Konsortioon kuuluu useita teknillisiä korkeakouluja sekä suuryrityksiä kuten Volvo ja Siemens. Eurooppalaisen tuotannon houkuttelevuutta pyritään kasvattamaan maailmanlaajuisen kilpailun ja halpatuotannon lisäännyttyä ja raaka-aineiden saatavuuden heikennyttyä.

Toinen voittajakonsortio MOBiLus koostuu yhteensä 48 partnerista, kuten eurooppalaisista kaupungeista, auto- ja teknologiavalmistajista sekä yliopistoista. Ryhmässä pyritään kehittämään kaupunkialueiden liikennettä nykyaikaisemmaksi ja toimivammaksi, sekä ottaa tässä kehityksessä huomioon Pariisin sopimuksen mukaiset ilmastotavoitteet. Taustalla on Euroopan voimakas ja yhä jatkuva kaupungistuminen.

Lisätietoja