Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 29.10.2018

Erasmus+: Ensimmäinen haku Eurooppa-yliopistot -pilottiohjelmaan

Komissio julkaisi 24. päivä lokakuuta Erasmus+ -ohjelmaa koskeva ehdotuspyynnön vuodelle 2019. Ensi vuoden kolmen miljardin euron budjetista 30 miljoonaa on varattu erityisille Eurooppa-yliopistoille (European Universities), joka on vuonna 2017 Eurooppa-neuvoston hyväksymä uusi aloite, jonka pyrkimyksenä on luoda yhtenäinen eurooppalainen koulutusalue vuoteen 2025 mennessä. Käytännössä aloitteen on pyrkimys kannustaa yliopistoja ja ammattikorkeakouluja muodostamaan verkostoja, jotka mahdollistavat opiskelijoita suorittamaan tutkintonsa yhdistelemällä suoritettuja opintoja eri EU-maissa. Niin ikään aloite tähtää laajempaan akateemiseen yhteistyöhön Euroopan suurimpien haasteiden päihittämiseksi, ja yhteiseen, yhdessä visioituun pitkäaikaisstrategiaan, joka edistää kestävyyttä sekä eurooppalaista erinomaisuutta ja arvoja. Aloitteen tavoite on edistää eurooppalaisten korkeakoulujen kansainvälistä kilpailukykyä, eurooppalaista huippuosaamista ja yhteistä eurooppalaista identiteettiä.

Ensi vuonna aloitettavassa pilottihankkeessa tuetaan yhteensä kuutta Eurooppa-yliopistojen yhteenliittymää. Jokaisessa Eurooppa-yliopistojen verkostossa on oltava vähintään kolme korkean asteen oppilaitosta kolmesta eri maasta. Hakijoiden on jätettävä avustushakemuksensa koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirastolle 28. helmikuuta 2019 mennessä, mikäli yhteenliittymä aloittaa toimintansa jo saman vuoden 1. syyskuuta ja 1. joulukuuta välisenä aikana.

Ohjelman toinen pilottivaihe on määrä toteuttaa seuraavana vuonna ja aloitteen täysmittainen täytäntöönpano on tarkoitus tapahtua vuodesta 2021 sovellettavan EU:n pitkän aikavälin talousarvion puitteissa. Suunnitelmana on luoda 20 Eurooppa-yliopistoa vuoteen 2024 mennessä.

Lisätietoja:
Erasmus+ -ehdotuspyyntö
Eurooppa-yliopistot -aloite