Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat | 25.10.2018

Yhteistyöhankkeiden Luova Eurooppa -rahoitushaku ja hakupaja

Luovan Euroopan myöntämää tukea pienille ja suurille yhteistyöhankkeille voi hakea 11. joulukuuta asti. Hakemisen edellytyksenä on, että hanke edistää vähintään yhtä ja korkeintaan kolmea tuettavista painopisteitä, joita ovat seuraavat:

• Rajat ylittävä liikkuvuus
• Yleisötyö
• Osaamisen vahvistaminen: liittyen joko digitalisaatioon, uusiin liiketoimintamalleihin tai taitojen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseen
• Kulttuurienvälinen vuoropuhelu sekä maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttaminen
• Euroopan kulttuuriperinnön teemavuoden perintö

Rahoituksen budjetti on yhteensä 44,7 miljoonaa euroa. Hankkeita arvioidaan muun muassa merkittävyyden, toteutettavuuden, viestinnän ja kumppanuuden laadun perusteella.

Kiinnostuneille järjestetään 27.11. Helsingissä hakupaja, jossa annetaan viime hetken vinkkejä rahoitushakemuksen tekoon. Rekisteröityminen hakupajaan viimeistään 21.11. sähköpostilla.

Lisätietoja:

Hakuilmoitus

Luova Eurooppa -hakupaja