Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 23.10.2018

Urban Innovative Actions –aloitteen neljäs hankehakukierros käynnissä nyt

Euroopan aluekehitysrahaston innovatiivisia kaupunkihankkeita tukeva Urban Innovative Actions (UIA) –toimenpiteiden järjestyksessään neljäs hankehakukierros käynnistyi 15. päivä lokakuuta ja päättyy 31. päivä tammikuuta 2019. Haun on tarkoitus tarjota Euroopan kaupunkialueille resursseja testata uusia ja tutkimattomia ratkaisuja, joissa pyritään ratkomaan ongelmia, jotka liittyvät kaupunkialueiden kestävään kehitykseen ja jotka ovat merkityksellisiä EU:n tasolla. UIA-aloite kannustaa kaupunkiviranomaisia poikkeamaan tavanomaisuudesta ja ottamaan kunnianhimoisia riskejä luovien ideoiden muodossa, sekä kääntämään näitä ideoita kaupunkiympäristössä testattaviksi prototyypeiksi.

Käynnissä oleva hankehakukierros jakautuu neljään eri aihepiiriin, jotka ovat:

  • Digiloikka (Digital transition)
  • Kestävä maankäyttö ja luontoon perustuvat ratkaisut (Sustainable use of land and nature based solutions)
  • Köyhyys kaupungeissa (Urban poverty)
  • Kaupunkien turvallisuus (Urban security)

Päähakijan tulee olla kaupunkiviranomainen. Kansainvälisiä kumppaneita ei tarvitse olla, mutta projekti-idealla tulee olla eurooppalaista lisäarvoa ja projektin tulosten tulee olla monistettavissa muualla Euroopassa. Kukin UIA-hanke voi saada enimmillään 5 miljoonan euron edestä rahoitusta. Tälle hankehakukierrokselle osoitettu budjetti on arviolta 80-100 miljoonaa euroa. Edellisellä kierroksella projektirahoituksen saivat mm. Vantaa ja Helsinki.

Lisätietoja:
Urban Innovative Actions
4. hankehakukierroksen tietopankki
Aikaisemmassa haussa rahoitettuja projekteja