Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 15.10.2018

EU Cluster Weeks 2018-2019

Komissio käynnistää marraskuussa uuden Euroopan unionin laajuisen klustereita koskevan tiedotus- ja osallistamiskampanjan, joka tulee jatkumaan toukokuulle 2019 saakka. Ehdotuspyyntö organisaatioille, jotka ovat kiinnostuneita järjestämään kansallisia tai alueellisia klusteritapahtumia kampanjan alaisuudessa, avautunee lokakuun 2018 aikana.

Kampanjan tehtävänä on tukea alueellisia ja kansallisia klusteritapahtumia ympäri Eurooppaa edistämällä tapahtumien näkyvyyttä European Cluster Collaboration Platform –yhteistyöverkoston avulla sekä komission ja yhteistyöverkoston omien sosiaalisen median kanavien kautta. Niin ikään kampanja tuo markkinointimateriaalia saataville tapahtumia varten.

Klusteriviikot-kampanja pyrkii:

  • Levittämään tietoisuutta alueellisista ja kansallisista klusteritapahtumista ja näin ollen kannustamaan eurooppalaiseen osallistumiseen ja yhteistyöhön;
  • Lisäämään tietoisuutta klusterien roolista ja niiden aikaansaamista tuloksista;
  • Keräämään palautetta yleisistä haasteista ja mitä niiden päihittämiseksi tulisi huomioida tulevan sukupolven alueellisten, kansallisten ja EU-tason klusterialoitteissa.

Kampanja julistetaan virallisesti alkaneeksi kahdella erillisellä tapahtumalla, jotka ovat Romanian ja Unkarin yhteisjärjestämä klusterikonferenssi 20.-22. marraskuuta sekä Tanskassa järjestettävä The Danish Future Week 26.-30. marraskuuta. Kampanja loppuu virallisesti 6. päivä toukokuuta 2019 Romanian pääkaupungissa Bukarestissa järjestettävässä Euroopan klusterikonferenssissa.

Lisätietoa kampanjasta on luvassa lähitulevaisuudessa European Cluster Collaboration Platform –verkoston tiedotuskanavilla.

Lisätietoja:
EU Cluster Weeks
European Cluster Collaboration Platform