Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Tutkimus, kehitys ja innovointi | 5.10.2018

Konferenssi: The Baltic Sea Region – A Science Powerhouse 26. marraskuuta Brysselissä

Tiedeyhteistyön partneriverkosto Baltic Science Network (BSN) järjestää marraskuussa yhdessä Baltic TRAM –projektin kanssa yksipäiväisen innovaatio- ja tutkimuskonferenssin Brysselissä. Tapahtuman tarkoituksena on pyrkiä vastaamaan siihen, kuinka sovittaa nykyinen ja tuleva innovaatioita koskeva politiikka sekä tutkimus- ja kehitystoiminta toisiinsa, jotta käsillä oleviin yleisiin ongelmiin voidaan vastata kansainvälisissä rakenteissa. Taustalla toimii Euroopan Horisontti –esitys, joka alleviivaa tutkimustyön ja innovaatioiden tärkeyttä Euroopan unionissa.

Tilaisuudessa käydään läpi yhteistyötä tieteen ja tutkimuksen kehyksissä sekä yhteistutkimuksen päätöksenteon ja strategioiden hyötyjä. Niin ikään tapahtumassa käsitellään innovaatiotoiminnan vahvistamista aluerajat ylittävän tieteen ja teollisuuden yhteistyön avulla, sekä tarvittavia toimia tutkimuksen sovittamiseksi paremmin teollisuuden tarpeisiin. Tämän lisäksi aiheena on myös yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö vahvemman alueellisen kasvun ja vaurauden aikaansaamiseksi.

Tapahtuman ohjelma sisältää muun muassa presentaatioita, lyhytelokuvanäytöksen, interaktiivisia paneelikeskusteluja ja inspiroivia tapaustutkimuksia tieteen ja teollisuuden yhteistyöhankkeista. Puhujat tulevat jakamaan näkemyksiä ja suosituksiaan koskien aiheita, kuten älykäs erikoistuminen, tutkimuksen liikkuvuus, teollisuuden ja tutkimuksen yhteistyö sekä tulevan rahoituskauden puiteohjelman vaikutukset.

Tilaisuus tähtää keräämään osallistujia EU:n komissiosta, kansallisista ja alueellisista tiedeministeriöistä sekä tiedeyhteisöstä, mutta tämän lisäksi myös parlamentaarikoita, alueellisten kehitysyhteisöjen, elinkeinoelämän, teollisuuden sekä innovaatio- ja tietoyhteisöjen edustajia.

Lisätietoja:
Tapahtuman verkkosivut ja rekisteröinti