Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 25.9.2018

Kansalaisten Eurooppa –ohjelman uudet hakuajat vuosiksi 2019-2020

Kansalaisten Eurooppa –ohjelmalla rahoitetaan Euroopan unionin alueella erilaisia hankkeita, jotka tukevat aktiivista kansalaisuutta sekä rohkaisevat kansalaisia osallistumaan yhteiseen päätöksentekoon. Ohjelman pääasiallisena tavoitteena on saada jokainen EU:n kansalainen tuntemaan Euroopan unioni omakseen. Tähän tavoitteeseen pyritään edistämällä suvaitsevaisuutta sekä rakentamalla monikulttuurista ja monimuotoista Eurooppaa, rohkaisten myös eurooppalaisia toimielimiä, kansalaisia, kuntia ja kansalaisjärjestöjä aktiivisempaan keskinäiseen vuorovaikutukseen.

Ohjelmaan voivat osallistua voivat kaikki Euroopan yhdentymistä ja kansalaisuutta edistävät sidosryhmät, kuten:

  • paikalliset ja alueelliset viranomaiset ja niitä edustavat järjestöt,
  • EU-politiikan tutkimusorganisaatiot (ajatushautomot)
  • erilaiset järjestöt ja yhdistykset kuten esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, ammatilliset järjestöt sekä koulutus- ja tutkimusjärjestöt.

Ohjelmasta myönnetään hanketukia (Project Grant) ja 1-4 -vuotisia toimintatukia (Operating Grant). Kuluvalle Euroopan unionin rahoituskaudelle 2014-2020 ohjelman budjetti on 185 468 000 euroa. Hakuajat tukiin päättyvät vuosina 2019-2020 seuraavasti:

1.2.
Eurooppalainen muistiperintö
Town Twinning

1.3.
Kuntien verkostot

1.9.
Town Twinning
Kuntien verkostot
Kansalaishankkeet

Lisätietoja:
Kansalaisten Eurooppa
Hakijalle
Ota yhteyttä