Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 19.9.2018

ESFRI:n uusi tutkimusinfrastruktuurien tiekartta julkaistu

Euroopan tutkimusinfrastruktuurien strategiafoorumi ESFRI on päivittänyt strategiaraporttinsa, jonka keskeisimpänä osana se on julkaissut vuoden 2018 tiekartan (roadmap). Tiekartassa palataan aiemmin aloitettuihin projekteihin, jotka ovat poikineet menestystä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Näille projekteille on myönnetty ESFRI Landmark -status. Lisäksi siinä esitellään uusia lupaavia tutkimusprojekteja. Raportissa on mukana myös niin sanottu Landscape Analysis, joka keskittyy tämän hetken keskeisimpiin eurooppalaisiin tutkimuksenteon verkostoitumismahdollisuuksiin, kuten vertaisarviointiin ja tuleviin kilpailuihin.

ESFRI-foorumin tavoite on edistää eurooppalaisen tutkimusinfrastruktuurin parempaa hyödyntämistä. Yhtenäinen lähestymistapa eurooppalaiseen tutkimuksen tekoon mahdollistaa ESFRIn mukaan Euroopan kilpailukyvyn maksimoinnin. ESFRI linkittyy läheisesti EU:n TKI-ohjelma Horisontti 2020:een.

Lisätietoja:

ESFRI Roadmap 2018