Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Yritystoiminta ja pk-yritykset | 31.08.2018

Uusi rahoitusohjelma suuntaa 100 miljoonaa euroa suomalaisten yritysten kasvuun

EIP:n (Euroopan investointipankki) ja Tesin (Suomen Teollisuussijoitus Oy) uusi rahoitusohjelma tarjoaa kasvurahoitusmahdollisuuden suomalaisille pk- ja midcap-yrityksille EU:n ESIR- eli strategisten investointien rahaston avulla. Kahdeksan vuoden aikana yhteensä 100 miljoonan euron suuruisesta julkisesta rahoituksesta puolet tulee EIP:ltä ja puolet Tesiltä. Edellytyksenä kuitenkin on, että myös yksityiset sijoittajat osallistuvat ohjelmaan yhtä suurella osuudella, jolloin yritysten kasvuun saadaan kanavoitua yhteensä 200 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteen mukaan tämä uusi rahoitusmekanismi on tarkoitettu kasvuhakuisten pk-yritysten ja innovatiivisten midcap-yritysten käyttöön, ja rahoituksen suuruus on 15–30 miljoonaa euroa yritystä kohden. Lisäksi jokaiseen rahoituskierrokseen kuuluu vähintään sama määrä yksityistä pääomaa. Pohjoismaissa EIP:n ja Tesin yhteistyömalli on ensimmäinen laatuaan, sillä aiemmin EIP on tarjonnut alueen yrityksille rahoitusta lähinnä lainan ja takausten muodossa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä korostaa innovatiivisten kasvu- ja midcap-yritysten tukemisen merkitystä kansantaloudelle ja työllisyydelle. Suomi on hänen mukaansa jo aiemmin hyödyntänyt ESIR-rahoitusta onnistuneesti.

Lisätietoja:

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Mika Lintilän esitys

Tesin Jan Sassen esitys

ESIR-rahastosta