Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
  Alue- ja kaupunkipolitiikka | 28.08.2018

Euroopan alueiden ja kuntien viikko 2018 Brysselissä – ilmoittautuminen käynnissä

Euroopan alueiden ja kuntien järjestyksessään kuudestoista vuosittainen teemaviikko järjestetään Brysselissä 8.-11. päivä lokakuuta. Yleistavoitteenaan ´EU:n vahvan koheesiopolitiikan puolesta vuodesta 2020 eteenpäin´, teemaviikko toimii alustana eurooppalaisten kuntien ja alueiden edustajille, jonka välityksellä ne voivat tuoda ilmi näkemyksiään koheesiopolitiikan ja syrjäseutujen kehityksen rahoituksesta sekä lainsäädännöstä.

Nelipäiväinen tapahtuma rakentuu alla olevien teemojen ympärille:

  • Vahvan koheesiopolitiikan tarve vuodesta 2020 eteenpäin rakenteellisten esteiden päihittämiseksi ja inhimillisen pääoman sekä elämänlaadun parantamiseksi;
  • Kasvu ja alueellinen kehitys, globalisaation ja digitalisaation alueellisten vaikutusten ymmärtäminen sekä hallitseminen, uusiin energiamuotoihin siirtymisen ja ilmastonmuutoksen alueellinen ulottuvuus;
  • Integroitu alueellinen kehitys ja toimiva alueellinen sekä paikallinen nuorisostrategia, maahanmuuttajien integraatio ja syrjäytyminen.

Lisätietoja:

Tapahtuman nettisivut
Rekisteröinti