Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Alue- ja kaupunkipolitiikka | 26.6.2018

Save the Date: REGINA projektin lippulaivakonferenssi järjestetään 11.-12.9.2018 Rovaniemellä

Miten syrjäiset ja harvaanasutut yhteisöt voivat vastata suuriin sosioekonomisiin haasteisiin? Tähän sekä moniin muihin Pohjoisten ja Arktisten yhteisöjen haasteisiin liittyviin kysymyksiin REGINA projektin lippulaivakonferenssi 11.-12.9.2018 Rovaniemellä tulee tarjoamaan vastauksia.

Konferenssi sisältää REGINA projektin kehittämien välineiden esittelyä sekä johtavien poliitikkojen ja alan ammattilaisten puheenvuoroja. Konferenssissa esitellään myös case tutkimuksia ja kokemuksia monista eri kunnista sekä muilta projektin partnereilta. Tavoitteena on inspiroida osallistujia ja heidän paikallisia yhteisöjään tavoista, joilla tulevaisuuden kehityksen mukana tuleviin haasteisiin voidaan parhaiten vastata. Konferenssin osallistujille tarjoutuu mahdollisuus myös tutustumiskäynnille Sodankylän kuntaan sekä Boliden Kevitsa –kaivokselle 12.9.

REGINA on kehittänyt jo kolmen vuoden ajan välineitä sisältävää alustaa sekä tietotaitoa syrjäisille ja harvaanasutuille yhteisöille. Tarkoituksena on pystyä vastaamaan paremmin uudenlaisen kehityksen mukana tuleviin haasteisiin. Kyseessä voi olla esimerkiksi uusi kaivosprojekti tai energiasektorin aloite, joka tarkoittaa alueelle radikaaleja muutoksia. Muutokset luovat monia mahdollisuuksia, mutta kunnollinen strategia on myös hyvä olla olemassa, jotta kaikki potentiaali saadaan hyödynnettyä. REGINA on rakentanut paikalliseen älykkään erikoistumisen konseptiin perustuen viitekehyksen paikallisten strategioiden luomiselle. Sen avulla resurssien käyttö saadaan maksimoitua ja potentiaalisilta konflikteilta voidaan välttyä. Lisäksi sen avulla voidaan ennustaa paremmin tulevaisuuden kehityskaaria sekä säilyttää paikallisen liiketoiminnan edut.

Lisäietoja:

REGINA lippulaivakonferenssi

REGINA