Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 26.6.2018

Esitys uudesta TKI-puiteohjelmasta etenee parlamentin käsittelyyn - mahdollisuus esittää parannuksia 29.6 mennessä

Euroopan komissio esittää tutkimuksen ja innovaatioiden määrärahoihin 100 miljardin euron budjettia seuraavalle ohjelmakaudelle. Määrärahoja ehdotetaan jakautuvaksi niin, että 97,6 miljardia euroa osoitetaan Horizon Europe -ohjelmalle, joka seuraa Horisontti 2020 -ohjelmaa EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmana. 2,4 miljardia euroa käytettäisiin Euratomin tutkimus- ja koulutusohjelmaan.

Esitys on nyt Euroopan parlamentin käsittelyssä. Parlamentin kannanmuodostuksesta vastaava esittelijä, romanialainen Dan Nica painotti, että parlamentin tarkoitus on edetä nopeasti. Hän aikoo saada oman luonnoksensa parlamentin kannasta valmiiksi jo 10.7 mennessä. Raporttinsa valmistelun tueksi hän pyytää kaikkia sidosryhmiä lähettämään parannusehdotuksia komission esitykseen viimeistään 29.6. Kommentit voi joko lähettää suoraan Dan Nicalle sähköpostitse (dan.nica(at)europarl.europa.eu) tai vaihtoehtoisesti ottaa yhteyttä EU-toimistoon ja voimme tukea kannanoton lähettämisessä.

Seuraavassa vaiheessa Nican raporttiin pyydetään muutosehdotuksia. Nämä muutosehdotukset on toimitettava viimeistään 6 syyskuuta mennessä. Tämän jälkeen raportista äänestetään Euroopan parlementin ITRE-valiokunnassa ja lopulta täyistunnossa. Nämä äänestyspäivät ovat vielä lopullisesti vahvistumatta, mutta parlamentin kannan tulisi olla loppuun lyöty viimeistään ennen 10.3.2019, jolloin parlamentin, neuvoston ja komission väliset kolmikantaneuvottelut alkavat ja lopullisesta TKI-puiteohjelmasta sovitaan.

Europarlamentiiko Nica pohjusti parlementin kantaan liittyviä keskeisimpiä kysymyksiä. On selvää, että parlamentin kannassa tullaan esittämään ohjelman budjetin kasvattamista. Alustavasti parlamentti kantaa myös huolta siitä, että uusi ohjelma näyttäisi joltain osin olevan monimutkaisempi kuin Horisontti 2020 -ohjelman.

Lisätietoja:

EU-toimiston erityisasiantuntija Janne Uusivirta