Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 7.6.2018

Uusi seurantakertomus yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden integroinnista Horisontti 2020:een on julkaistu

Euroopan komissio julkaisi uuden painoksen seurantakertomuksesta, jossa analysoidaan yhteiskuntatieteiden sekä humanististen tieteiden integroitumista Horisontti 2020:een. Tämä uusi julkaistu painos on kaikkiaan kolmas ja se perustuu projekteihin, jotka saivat rahoituksen vuonna 2016. Kertomuksessa tutkitaan sitä, missä mittakaavassa yhteiskuntatieteet ja humanistiset tieteet osallistuvat puiteohjelman tutkimukseen.

Kertomus pitää sisällään projekteja sekä Horisontti 2020 pilarista 2 ´Teollisuuden johtoasema´, että pilarista 3 ´Yhteiskunnalliset haasteet´. Uusi kertomus poikkeaa aiemmista myös sen sisältämän Euroopan tutkimusneuvoston tuottaman datan osalta. Kertomuksesta käy ilmi, että yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden määrällinen integraatio Horisontti 2020:ssa on vähentynyt aiempiin vuosiin verrattuna. Tästä huolimatta integraation nähdään edelleen olevan tyydyttävällä tasolla. Määrällisen integraation tason lisäksi kertomus sisältää tietoa myös osallistuvista valtioista, tieteenaloista sekä laadullisesta integraatiosta.

Lisätietoja:

Artikkeli

Kolmas seurantakertomus