Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Koulutus, nuoriso ja liikunta | 24.5.2018

Komissio haluaa vahvistaa EU:n nuoriso-, koulutus- ja kulttuuripolitiikkaa uusien aloitteiden kautta

Euroopan komissio julkaisi 22.5.2018 uusia aloitteita edistämään työtä Eurooppalaisen koulutusalueen hyväksi ja vahvistamaan EU:n kulttuurista ulottuvuutta sekä nuorten osallistamista. Paketin tavoitteena on investoida taitoihin, pätevyyteen ja tietoon, jonka kautta innovaatiot, kilpailukyky ja sopeutumiskyky edelleen kehittyvät. Aloitteiden kautta eri taustoista tuleville nuorille halutaan taata yhtäläisesti paremmat olosuhteet ja aktivoida heidän rooliaan yhteiskunnassa.

Komission esittämään pakettiin sisältyy:

  • yleinen tiedonanto vahvemman Euroopan rakentamisesta
  • nuorisostrategia aikavälille 2019-2027 tuomaan Eurooppalaisten nuorten ääntä paremmin osaksi poliittista päätöksentekoa
  • esitykset neuvoston suosituksille lasten korkealaatuisesta opetuksesta ja hoitojärjestelmästä, yhteisestä automaattisesta todistusten ja ulkomailla suoritettujen opiskelujaksojen tunnistamisesta sekä opetus- ja opiskelukielistä
  • uusi kulttuuriagenda, joka lisää tietämystä Euroopan jaetusta ja hajanaisesta perinnöstä

Työ Eurooppalaisen koulutusalueen kehittämiseksi vuoteen 2025 mennessä jatkuu osana julkaistuja aloitteita. Yleisessä tiedonannossa esitellään muun muassa Eurooppalainen opiskelijakortti, jonka tarkoituksena on rohkaista liikkuvuuteen ja vähentää hallinnollista taakkaa sekä opiskelijoiden maksuja. Komission tavoitteena on implementoida aloite opiskelijakortista 2021 mennessä, josta halutaan näkyvä symboli Eurooppalaisen opiskelijan identiteetille.

Tiedonannossa korostetaan myös työtä, jota jäsenvaltiot ja koulutussektori ovat tehneet Eurooppalaisten yliopistojen kehittämiseksi. Nämä yliopistojen verkostoista koostuvat Eurooppalaiset yliopistot kasvattavat rajojen välistä yhteistyötä pitkäaikaisten institutionaalisten strategioiden kautta. Komission tarkoituksena on julkaista pilotteja Erasmus+ -ohjelman alla vuosina 2019 ja 2020, joiden kautta saadaan edistettyä innovaatioita ja huippuosaamista, kasvattaa opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuutta sekä helpottaa kielten opiskelua.

Lisätietoja:

Komission tiedote

Koulutus

Kulttuuri

Nuoret