Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 22.5.2018

Yhtiöoikeus: komissio antoi ehdotuksensa uusista säännöistä yritysten kasvupotentiaalin parantamiseksi


EU-komissio on 25. huhtikuuta antanut ehdotuksensa yhtiöoikeutta koskevista säännöistä, joilla edistetään eurooppalaisten yritysten kasvupotentiaalia digitalisoimalla yrityksen perustamisessa ja liiketoiminnan harjoittamisessa käytettävä prosessi. Ehdotuksessa esitetään yhteiset EU-n tason menettelyt, joiden mukaan yritys voi siirtyä EU-maasta toiseen, sulautua tai jakautua kahdeksi tai useammaksi yhtiöksi yli rajojen. Lisäksi niillä varmistetaan työntekijöiden oikeuksien suojelu ja veronkierron estäminen.

Uudet säännöt helpottavat yritysten sähköistä perustamista. Niiden mukaan yritykset voisivat kaikissa jäsenvaltioissa rekisteröityä, perustaa uusia sivuliikkeitä tai toimittaa asiakirjoja kaupparekisteriin sähköisesti. Digitaalinen prosessi sekä tehostaa yrityksen perustamista että parantaa kustannustehokkuutta; sähköisen rekisteröinnin arvioidaan vievän perinteiseen paperirekisteröintiin verrattuna keskimäärin puolet ajasta ja olevan jopa kolme kertaa halvempaa.

Nämä ehdotukset liittyvät komission toukokuussa 2015 esittelemään digitaalisia sisämarkkinoita koskevaan strategia. Strategian tarkoituksena on valmistaa yrityksiä digitalouden haasteisiin yksinkertaistamalla ja keventämällä liiketoiminnan sääntöjä. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden kansallisissa säännöissä on suuria eroja tai niissä asetetaan kohtuuttomia hallinnollisia esteitä, joka estää yrityksiä hyödyntämästä uusia mahdollisuuksia. Se tarkoittaa myös sitä, että kun yritykset siirtyvät maasta toiseen, työntekijöiden, velkojien ja vähemmistöosakkaiden etuja ei suojata riittävästi.


Lisätietoja:
Komission uutinen