Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 16.5.2018

EU:n Urban Agendan alle avataan kaksi uutta temaattista kumppanuutta

Komissio on avannut haun kahdesta uudesta temaattisesta kumppanuudesta. Toinen kumppanuus keskittyy julkisen tilan turvallisuuden ja toinen kulttuurin sekä kulttuurisen perinnön teeman alle. Asiasta kiinnostuneet, voivat seurata komission Futurium-portaalin sivustoa, jossa julkaistaan lisätietoja kaupunkialueiden toimintaohjelman etenemisestä sekä partnerihauista lähiaikoina.

EU:n kaupunkialueiden toimintaohjelma edustaa uutta monitasoista työskentelytapaa, jossa korostetaan yhteistyötä jäsenvaltioiden, kaupunkien, Euroopan komission ja muiden sidosryhmien välillä. Sen tavoitteena on edistää kasvua, elinympäristön kehitystä ja innovaatioita Euroopan kaupungeissa sekä vastata yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Toimintaohjelma keskittyy erityisesti EU:n poliittisen päätöksenteon ja implementoinnin kolmeen pilariin, joihin kuuluvat: parempaa sääntelyä, parempaa rahoitusta ja parempaa tietämystä. Tämänkin uuden partnerihaun kautta avautuvat temaattiset kumppanuudet toimivat EU:n kaupunkialueiden toimintaohjelman pääasiallisena toimeenpanokanavana edustassaan useita hallinnon eri tasoja sekä sidosryhmiä. Itä- ja Pohjois-Suomen alueella Oulun kaupunki vetää yhteistyökumppaneidensa kanssa jo käynnistynyttä digitalisaatioon liittyvää kumppanuutta.

Lisätietoja:

Komission sivut

Urban Agenda