Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 2.5.2018

EU-komissio antoi ehdotuksensa tulevan TKI-toiminnan budjetista 2021-2027

 

EU-komissio on tänään antanut esityksensä EU:n tulevasta pitkäaikaisesta talousarviosta (MFF) rahoituskaudelle 2021-2027. Tähän sisältyy myös ehdotus tulevan TKI-toiminnan budjetista. Tutkimus ja innovaatio ovat EU:n prioriteetteja, sillä sen kautta tuodaan yhteen parhaat tutkijat eri puolilta Eurooppaa. EU-komissio ehdottaa tulevan TKI-ohjelman budjetiksi 114,8 miljardia euroa.

Suurin osa tulevasta TKI-budjetista, 97,8 miljardia euroa, menisi komission ehdotuksen mukaan ´Horizon Europe´-ohjelmalle (FP9). Digital Europe -ohjelman (Digital Europe Programme & Connecting Europe Facility – Digital) budjetiksi komissio ehdottaa 9,2 miljardia euroa ja ITER:n (International Thermonuclear Experimental Reactor) budjetiksi 6 miljardia euroa. Komissio ehdottaa myös, että EU:n puolustusrahasto tulee tarjoamaan EU-rahoitteisia apurahoja yhteistyöprojekteille, jotka paneutuvat tulevaisuuden puolustus- ja turvallisuusuhkiin. Lisäksi komissio tähdensi, että yhä vahvempi fokus innovaatioon ja älykkääseen erikoistumiseen tulee lisäämään TKI-toiminnan rahoitusta myös koheesiopolitiikan kautta.

Horizon Europe-ohjelma (2021-2027) rakentuu kolmelle pilarille:

  • Avoin tiede
  • Globaalit haasteet
  • Avoimet innovaatiot


Lisätietoja:
Komission tiedote FP9:n budjettiehdotuksesta
Komission tiedote MFF-budjettiehdotuksesta