Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 5.4.2018

Rakennerahastoviestintää kehittävän COHESIFY-hankkeen konferenssi Brysselissä 26.4.2018


Horisontti 2020 -rahoitteisen rakennerahastoviestintää kehittävän COHESIFY-projektin lopetuskonferenssi järjestetään Brysselissä 26.4.2018 teemalla ´Voices of the regions: Rethinking the communication of Cohesion Policy´.

Projektin tarkoituksena on ollut arvioida sitä, miten koheesiopolitiikka on vaikuttanut kansalaisten käsitykseen EU:sta ja heidän identifioitumisestaan siihen.  Konferenssissa esitellään tutkimustuloksia kolmen pääteeman alla: kansalaisten käsitykset koheesiopolitiikasta, miten koheesiopolitiikka esiintyy mediassa ja miten siitä voitaisiin viestiä paremmin.


Lisätietoja:
Tapahtuman internetsivut