Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 04.04.2018

EU:n sisäraja-alueiden kehittäminen: B-solutions pilottihakukierros avoinna 30.4.2018 asti

Syyskuussa 2017 komissio julkisti kymmenen toimenpidettä sisältävän tiedonannon raja-alueiden kehittämisestä. Aluekomissaari Cretun mukaan on aika päästä INTERREG-projekteja pidemmälle meneviin toimenpiteisiin raja-alueilla. Tiedonannossa ilmoitettiin pilottihausta innovatiivisten raja-alueiden ongelmia ratkovien projektien rahoittamiselle.

Komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto (DG REGIO) hakee näitä pilotteja yhdessä Euroopan raja-alueiden yhdistyksen, Association of European Border Regions (AEBR) kanssa. Pilottihaku kantaa nimeä B-Solutions, johon liittyvät haut ovat avoinna 30.4.2018 klo 14:00 CET asti. Tavoitteena on rahoittaa 20 pilottia, jotka pyrkivät ratkaisemaan hallinnollisia tai juridisia haasteita EU:n sisäisillä raja-alueilla.

Haun kokonaisbudjetti on yhteensä 400 000 euroa, josta jokaiselle projektille tullaan jakamaan 20 000 euroa rajat ylittäviin projekteihin työllisyyteen, terveyteen, kuljetuksiin, monikielisyyteen ja institutionaaliseen yhteistyöhön liittyen. Hakukierros tarjoaa julkisille toimijoille mahdollisuuden kokeilla tehokkaita ratkaisuja raja-alueiden haasteiden ratkaisemiseksi.

Voit jättää hakemuksen täältä.

Lisätietoja:

Haku

EU-toimiston analyysi komission raja-aluetiedonannosta