Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 04.04.2018

Viisi suomalaisyritystä rahoitettiin ensimmäisen Horisontti 2020 pk-yritysinstrumentin Phase 2 haastattelukierroksen seurauksena

Horisontti 2020 pk-yritysinstrumentin ensimmäinen haastattelukierros on pidetty, ja sen seurauksena rahoituksen sai viisi kahdeksasta haastatteluun kutsutusta suomalaisesta yrityksestä. Menestyneiden mukana rahoitusta saatiin myös Itä- ja Pohjois-Suomen alueelle. Nämä viisi rahoituksen saanutta yritystä ovat Varjo Oy, GoSleep Oy, Piceasoft Oy, Tilt Biotherapeutics Oy ja Yousician Oy.

Haastattelut tulivat vasta tämän vuoden alussa osaksi Phase 2 –hakemusten arviointiprosessia. Hakemusten on kuitenkin haastattelukierroksesta huolimatta oltava edelleen erittäin hyvin hiottuja, sillä haastatteluihin saa kutsun vain kaksinkertainen määrä yrityksiä, joita komissiolla on mahdollisuus rahoittaa.

Laaja-alainen kysymysten kenttä

Ensimmäiset haastattelut järjestettiin Brysselissä helmikuun 2018 puolivälissä. Haastatteluihin oli kutsuttu yhteensä 124 yritystä, joita asiantuntijapaneelit haastattelivat tunnin haastattelujaksoissa. Haastateltaville esitettiin kysymyksiä laajasti koko yrityksen toimintaan liittyen. Heidän tuli kertoa muun muassa tiimistä ja sen osaamisesta, innovaatiosta ja teknologiasta, uutuusarvosta ja kilpailuedusta sekä yrityksen omistuspohjasta, asiakkaista ja rahoitustilanteesta. Suoraan hankkeeseen kohdistettuja kysymyksiä esitettiin vain, jos hakemuksessa oli jäänyt jotain epäselväksi.

Haastatteluun kannattaa lähteä tiimillä, jolla on mahdollisimman laaja tietämys yrityksen toiminnasta. Pääpainon ollessa liiketoiminnan kasvattamisessa, on erittäin tärkeää, että liiketoiminnasta ja asiakasrajapinnasta vastaava henkilö on paikalla. Valmistautumisvaiheessa myös rahoittajan näkökulma on hyvä pitää mielessä, jotta tavoitteisiin vastaamisen saa hyvin perusteltua.

Vaatimustaso erittäin korkealla

Haastatteluista tehdyt arviointiraportit osoittavat, että vaatimustaso oli erittäin korkea. Eniten puutteita oli liittyen hankkeen liialliseen t&k –painotukseen, bisnesosaamisen puuttumiseen sekä liian alhaiseen TRL-tasoon. Muut puutteet liittyivät muun muassa markkinoillemenosuunnitelmaan, yrityksen kokonaisrahoitukseen tai nykyisiin kumppanuuksiin.

Pk-instrumentille tärkeänä ominaisuutena on rahoituksen rooli ja sen tarpeen perustelu asianmukaisilla argumenteilla. Myös tulevissa haastatteluissa on hyvä muistaa, että mikäli rahaa ei tarvita muuhun kuin kaupallistamiseen, on pk-instrumenttirahoituksen hakeminen todennäköisesti liian myöhäistä.

Lisätietoja:

EUTI:n uutinen

Tilastotietoa