Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 16.3.2018

Julkinen kuuleminen pk-yrityksen määritelmän tarkistamisestaEU komissio on avannut julkisen kuulemisen, josta saatavien vastausten on tarkoitus tukea komission työtä sen tarkistaessa aiemmin tehtyä pk-yritys -määritelmää.

Nykyinen määritelmä julkaistiin komission antamassa suosituksessa mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yrityksien määritelmästä vuonna 2003. Sen mukaan pieni yritys on sellainen, jossa on alle 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on alle 10 miljoonaa euroa. Keskisuuressa yrityksessä taas on alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto alle 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma alle 43 miljoonaa euroa.

Komission määritelmän tarkoituksena on auttaa tunnistamaan yrityksiä, jotka kohtaavat kokoonsa liittyviä erityisiä haasteita ja ovat siksi oikeutettuja saamaan toiminnalleen julkisen sektorin tukea. Määritelmä on tärkeä työkalu jota käytetään EU-säännöksissä laajasti mm. kilpailun, säännöstelyn ja tukien saralla.

Kuulemiseen voi osallistua kuka vain EU-kansalainen, mutta vastauksia toivotaan erityisesti kansallisilta ja alueellisilta auktoriteeteiltä, yrityksiltä ja liike-elämän järjestöiltä sekä riskipääoman tarjoajilta, tutkijoilta ja akateemisilta instituutioilta. Julkiseen kuulemiseen voi vastata E-lomakkeen kautta 6. toukokuuta 2018 asti. Lomakkeen voi täyttää millä vain EU:n virallisella kielellä ja siihen voi tarvittaessa liittää myös dokumentteja. Kuulemisen tulokset julkaistaan pian kuulemisajan päättymisen jälkeen.


Lisätietoja:

EU komission tiedonanto
Komission suositus 2003
E-lomake