Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 12.3.2018

RegioStars 2018 –palkintojen haku on avoinna

Vuosittaisen RegioStars 2018 –palkintojen haku on avoinna 15.4.2018 asti. Palkinnoilla annetaan tunnustusta alueellisen kehittämisen hyville käytännöille ja korostetaan muita alueita inspiroivia innovatiivisia projekteja. Tänä vuonna projektin johtaja voi osallistua yhteen ohjelmaan enintään kahdella projektilla.

Palkintokategoriat 2018 ovat:

- Älykkään teollisen muutoksen tukeminen

- Kestävyyden saavuttaminen vähähiilisillä päästöillä

- Julkisten palveluiden paremman saatavuuden luominen

- Maahanmuuton haasteisiin vastaaminen

- Vuoden 2018 erityisaihe: Kulttuuriseen perintöön investointi

Kilpailulla halutaan nostaa esiin innovatiivisimpia ja inspiroivimpia EU-rahoitteisia projekteja, sekä tuoda konkreettisten esimerkkien kautta esiin kuinka koheesiopolitiikka tukee yhteiskuntaa luomalla talouskasvua ja työpaikkoja alueellisella tasolla. Lisäksi palkinnon myötä halutaan edistää parhaiden käytäntöjen vaihtamista koheesiopolitiikan toimijoiden välillä ja inspiroida projektien johtajia sekä johtavia viranhaltijoita.

Viime vuoden ilmastonmuutoskategorian voittajaksi valikoitui Iiläinen Innovatiiviset vähähiiliset palvelut -projekti. Iin kunnan kehittämistyössä hyödynnettiin onnistuneesti luovien alojen osaamista sekä palvelumuotoilun menetelmiä ihmisten kokemusten, arjen ja käyttäjätiedon keräämisessä. Kuntalaiset kehittivät mm. sähköisiä asiointipalveluita, joukkoliikennettä, kuntakeskuksen kaavoitusta sekä yritysten Paikallista -ympäristölupauksen käyttöönottoa kokeilujen, kilpailujen ja työpajojen avulla.

Lisätietoja:

RegioStars palkinnot

RegioStars 2018 haku