Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 09.03.2018

Iso-Britannian tavoitteena on olla mukana EU:n yhdeksännessä puiteohjelmassa

Iso-Britannia on esitellyt tulevaisuuden kauppasuhteiden neuvottelujen toisessa vaiheessa kantojaan Brexitin jälkeiselle ajalle, ja vahvisti toiveensa osallistua EU:n puiteohjelmiin vielä EU-eron jälkeenkin. EU-eron seurauksena Iso-Britannia jättää yhtenäismarkkinat, tulliliiton sekä toimivaltansa Euroopan tuomioistuimessa. Pääministeri Theresa May toi esiin puheessaan, että Iso-Britannia on sitoutunut pitkäkantoiseen tiede- ja innovaatiosopimukseen EU:n kanssa, jonka tavoitteena on helpottaa ideoiden sekä tutkijoiden liikkuvuutta.  Neuvotteluissa kävi myös ilmi maan vahva tahto pysyä jäsenenä EU:n eri virastoissa, joista on Britannialle merkittävää etua, ja siitä maa on valmis maksamaan asianmukaisen korvauksen. Maa haluaisi myös säilyttää asemansa erityisesti teollisuuden sääntelyviranomaisissa, joihin lukeutuvat European Medicines Agency, European Chemicals Agency sekä European Aviation Safety Agency. Iso-Britannian tavoitteena on jatkaa myös tiiviissä yhteistyössä Euratomin kanssa, aiemmista vetäytymispuheista huolimatta.

Britannian asialistalla on nyt uusien kauppasuhteiden solmiminen, ja maan toiveissa on avoin pääsy EU:n markkinoille. Mayn mukaan mikään EU:n olemassa olevista kauppasopimuksista kolmansien osapuolien, kuten Norjan tai Sveitsin kanssa, ei ole sopiva Britannialle. Norjan ja Sveitsin sopimuksien kautta maat osallistuvat EU-budjetin kattamiseen, mutta niillä ei kuitenkaan ole neuvottelupöydissä sanavaltaa.

Yhdeksänteen puiteohjelmaan osallistuminen on Britannialle tärkeää erityisesti, mutta ei ainoastaan, sen tuoman suuren rahallisen hyödyn vuoksi. Seitsemännen puiteohjelman aikana vuosina 2007-2013 Britannia vastaanotti TKI-rahoitusta  8,8 miljardia euroa, sen maksuosuuden ollessa 5,4 miljardia euroa.

EU on tutkimusyhteistyön kannalla, mutta näkemykset kaupan ja sääntelyviranomaisten suhteen ovat eriäviä

Eurooppa-neuvoston presidentti Donald Tusk toi esille tiedonannossaan 7.3.2018, että EU:n ja Britannian taloudellisen suhteen ainoana mallina on vapaakauppasopimus, joka kattaa kaikki sektorit. EU hylkäsi Britannian ehdotuksen sääntelyviranomaisjäsenyydestä, sillä Britannia ei voi osallistua omien etujensa mukaisesti vain tietyille teollisuudenaloille. Tusk korostaa, että EU haluaa kuitenkin jatkaa tutkimusyhteistyötä Britannian kanssa vielä Brexitin jälkeenkin. EU:lle on tämän lisäksi tärkeää jatkaa yhteistyötä myös koulutukseen, kulttuuriin sekä turvallisuuteen liittyen. EU ja Iso-Britannia kohtaavat samoja turvallisuusuhkia, joten yhteistä taistelua terrorismia ja kansainvälistä rikollisuutta vastaan halutaan jatkaa. Myös kasvava globaali epävarmuus vaatii jatkuvaa yhteistyötä puolustuksessa sekä ulkosuhteissa.

Neuvotteluiden seuraava vaihe käydään 22.3 Brysselin huippukokouksessa, jossa tavoitteena on sopia muun muassa siirtymäkaudesta, sekä hyväksyä ohjeistusta kauppasopimukseen liittyen.

Lisätietoja:

Tiedoksianto

Artikkeli

Artikkeli