Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 06.03.2018

Euroopan yrittäjyysalue 2019 haku on avoinna 17.4.2018 asti

Alueiden komitea avasi Euroopan yrittäjyysalue (EYA) 2019 haun 23.11.2017, jossa hakuaikaa on jäljellä 17.4.2018 asti. EYA palkinto on Euroopan alueiden komitean aloite, jolla halutaan antaa tunnustusta EU:n alueille ja kaupungeille, joilla on erottuvat sekä tulevaisuusorientoituneet yrittäjämäiset strategiat.

Alueiden komitean aloitteella halutaan osallistua Small Business Actin (SBA) implementointiin sekä demonstroida EU:n sekä muun julkisen rahoituksen optimaalista käyttöä kehityksessä kohti alueiden yrittäjyyshenkistä politiikkaa. Hakuun voivat osallistua kaikki EU:n alueet, joilla on poliittiset toimintaedellytykset sekä kyky yrittäjähenkisen vision implementointiin.

Hakemuksen yhteyteen tulee liittää hakija-alueesta kertova tiedote, poliittisen vision suuntaviivat, ennakoiva kuvaus hallintamekanismista tehokkaan implementoinnin takaamiseksi sekä toiminta- ja kommunikaatiosuunnitelma. Lisäksi hakemuksen yhteydessä tulee toimittaa ilmoitus poliittisesta sitoutumisesta, jolla selvennetään, että alueen poliittinen johto on vahvistanut sen EYA strategian.

Hakemukset arvioidaan seuraaviin kriteeriosioihin perustuen:

- Poliittinen visio ja sitoutuneisuus

- Hallinnan monitasoisuus, kumppanuudet ja yhteistyö

- Toteutus

- Kommunikaatio

Lisätietoja:

Euroopan yrittäjyysalue

Hakuprosessi

Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen eer-cdr@cor.europa.eu