Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Tutkimus, kehitys ja innovointi | 27.2.2018

EU komissio julkaisi raportin tulevan puiteohjelman missiolähtöisestä toteutuksesta


EU komissio on julkaissut ulkopuolisen selvityksen siitä, miten missiolähtöisen politiikan kautta voitaisiin maksimoida Horisontti 2020 -ohjelmaa vuodesta 2021 alkaen seuraavan uuden tutkimuksen puiteohjelman (Framework Program, FP9) vaikutus.

Raportin on tarkoituksena toimia komission apuna Horizon 2020 jälkeisen puiteohjelman suunnittelussa. Sen on laatinut professori Mariana Mazzucato University College Londonista tutkimuskomissaari Carlos Moedaksen pyynnöstä. Selvitys antaa tietoa siitä, mitä yhteiskunnallisia vaikutuksia missioilla voisi olla ja miten ne tulisi suunnitella ja toteuttaa. Missioiden valinnalle raportti ehdottaa 5 kriteeriä. Missioiden tulisi olla:

  1. Rohkeita, inspiroivia ja yhteiskunnallisesti relevantteja,
  2. Kunnianhimoisia mutta realistisia,
  3. Useiden tieteenalojen, sektoreiden ja toimijoiden yhteistyötä edistäviä,
  4. Selkeästi suunnattuja: kohdennettuja, mitattavissa olevia ja ajallisesti rajattuja,
  5. Useita bottom-up -ratkaisuja sisältäviä.

Raportista toivotaan palautetta oheisen julkisen kuulemisen kautta huhtikuun 3. päivään mennessä. Samalla voi myös antaa ehdotuksia mahdollisista tulevaisuuden missioista. Tämä on erinomainen tilaisuus esittää oman organisaation tavoitteita tukevia sisältöjä seuraavaan tutkimuksen puiteohjelmaan. Jos olet kiinnostunut tarttumaan tähän tilaisuuteen, voit ottaa yhteyden EU-toimistoon. Voimme sitten keskustella siitä, miten vastauksenne kannattaisi muotoilla, jotta sen menestymismahdollisuudet olisivat mahdollisimman hyvät. 


Lisätietoja:

Mission-Oriented Research and Innovation in the European Union – A problem solving approach to fuel innovation-led growth –raportti

Julkisen kuulemisen lomake