Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 20.02.2018

EU:n budjetti 2020 jälkeen: Komissio esittää vaihtoehtoja ja niiden seurauksia

Komission tiedonanto Euroopan Parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan Unionin neuvostolle EU:n 2020 jälkeiseen budjettiin liittyen on julkaistu. Komissio esittelee erilaisia tulevaisuuden skenaarioita sekä niiden seurauksia uudelle ja modernille EU budjetille. Tiedonanto toimii pohjana Unionin johtajien tapaamiselle 23.2.2018. Kokouksen tarkoituksena on sopia siitä, mitä Eurooppa haluaa tehdä sekä määritellä tulevat prioriteetit, jonka jälkeen prioriteettien pohjalta määritellään toimintatavat. Valinnat, joita prioriteettien suhteen tehdään vaikuttavat merkittävästi tulevaan budjettiin, sillä budjetti toimii konkreettisena työkaluna yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Tavoitteisiin ja niiden tasoon liittyvässä keskustelussa on tärkeää tuoda johtajien tietoisuuteen se, mitä heidän valintansa prioriteettien suhteen tarkoittavat konkreettisesti. Komission julkaisema tiedonanto tähtää juuri tähän, esittelemällä vaikutuksia vaihtoehtoisilta toimintatavoilta. Kyse ei ole komission omista ehdotuksista, vaan kuvitteellisista tulevaisuudennäkymistä, jotka ovat esiintyneet julkisessa keskustelussa. Niiden tarkoituksena on jäsentää ihmisten ajattelua, stimuloida keskustelua, ja tuottaa pohja tuleville päätöksille.

Koheesiopolitiikka on Unionin pääasiallinen investointi ja keino alueiden sekä jäsenvaltioiden välisen eriarvoisuuden vähentämiseen tarjoamalla ihmisille yhtäläiset mahdollisuudet ympäri Eurooppaa. Sillä on merkittävä vaikutus uusien työpaikkojen luomisessa, kestävän kasvun takaamisessa sekä uusien innovaatioiden edistämisessä eri puolilla Eurooppaa. Euroopan rakenne- ja investointirahaston tuki on tällä hetkellä saatavissa kaikilla EU:n jäsenvaltioilla, ja tämän jatkuvuudesta komissio on muotoillut kolme tulevaisuuden skenaariota:

- Tuki säilytetään kaikilla alueilla, jolloin tehokkuusvaatimuksiin voidaan vastata muokkaamalla tuen intensiteettiä ja kohdistamalla se tarkemmin. Tämä takaa kehitystä ja kasvua monilla eri osa-alueilla.

- Tukea annetaan vain vähemmän kehittyneille alueille ja koheesiomaille, jolloin säästetään 95 miljardia euroa, mutta haasteet siirtyvät kansalliselle, alueelliselle ja paikalliselle tasolle.

- Tukea annetaan vain koheesiomaille, jolloin säästetään 124 miljardia, mutta tässäkin tapauksessa haasteet siirtyvät kansalliselle, alueellisella ja paikalliselle tasolle ratkaistavaksi.

Komissio valmistelee virallisen ehdotuksen seuraavasta pitkän aikavälin EU budjetista tulevien kuukausien aikana, ja se julkaistaan viimeistään toukokuun 2018 lopussa. Tätä ennen komissio jatkaa sidosryhmien kuulemisia julkisten kuulemisten kautta, jotka kohdistuvat tammikuussa 2018 julkaistuihin prioriteetteihin.

Lisätietoja:

Komission tiedonanto

Komission tiedote

Julkinen konsultaatio

Fact sheets