Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 12.2.2018

Koheesiopolitiikan julkiseen kuulemiseen EU:n rahoitusvälineistä toivotaan paljon vastauksia

Komissio järjestää julkisen kuulemisen EU:n rahoitusvälineistä koheesion alalla 10.1.-8.3.2018. Julkisten kuulemisten avulla on tarkoitus kartoittaa, mikä EU:n rahoitusvälineissä on toiminut hyvin ja mitä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Kuulemisista saatavat vastaukset ovat tärkeitä, sillä ne toimivat pohjana ehdotuksille, joita komissio tekee vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä eli pitkän aikavälin talousarviota varten.

Komission korkea-arvoisilta aluepolitiikan edustajilta on tullut selkeä viesti siitä, että kuulemiseen pitää saada mahdollisimman paljon vastauksia, jotka tukevat aluepolitiikkaa. Politiikkalohkojen välistä suosiota mitataan suoraan positiivisten kannanottojen määrää vertailemalla, jonka vuoksi vastauksia koheesion alan EU:n rahoituksen puolesta toivotaan mahdollisimman paljon.

Mikäli haluatte tuke EU aluepolitiikan jatkuvuutta vahvana Itä- ja Pohjois-Suomessa, kyselyyn vastatessa suosittelemme tuomaan esiin aluepolitiikan tärkeyttä sekä yksittäisissä kysymyksissä, että avoimessa kommentoinnissa. Kuulemiseen pääset vastaamaan täältä.

Lisätietoja:

Julkinen kuuleminen EU:n rahoitusvälineistä koheesion alalla