Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 31.1.2018

Ohjeet Horisontti 2020 pk-instrumentin hakemuspohjan täyttämiseen on julkaistu

Eurooppalainen kansallisten yhteyshenkilöiden verkosto Access4SMEs on laatinut ohjeet kasvuhaluisille innovatiivisille pk-yritykselle suunnatun rahoitusmuodon, Horisontti 2020 pk-instrumentin hakemuspohjan täyttämiseen. Niiden avulla pyritään tunnistamaan ja jakamaan parhaita käytäntöjä pk-instrumenttien hakuprosessin helpottamiseksi.

Ohjeista löytyy yleisohjeistusta hankkeen valmisteluun sekä yksityiskohtaisempia neuvoja hakemuksen eri osioihin. Ohjeet selventävät hakijalle mitä hakemuksessa kannattaa painottaa ja mikä tekee vaikutuksen hakemusta arvioitaessa. Sisältö perustuu kokemukseen tuhansien hakemuksien saamasta palautteesta sekä suuren arvioijajoukon näkemyksistä.

Ohjeet on suunniteltu ohjaamaan yrityksiä siinä, kuinka ne voivat parhaiten vastata arviointikriteereihin koskien osaamista, vaikutuksia sekä implementointia.

Lisätietoja:

Horisontti 2020 sivut

Ohjeet