Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 30.1.2018

Arctic Smartness Excellence hankkeen loppuseminaari 13.2.2018 Rovaniemellä

Arctic Smartness Excellence (ASE) hankkeen loppuseminaari järjestetään Rovaniemellä 13.2.2018. Hankkeella kehitetään ja tuetaan viiden modernin klusterin yhdistymistä ja kehityskaarta. Nämä viisi modernia klusteria ovat:

- Arktisen ympäristön kehitys

- Arktinen design

- Arktinen teollisuus ja kiertotalous

- Arktinen älykäs maaseutuyhteistö

- Arktinen turvallisuus

Seminaarissa keskitytään hankkeen kehittävään arviointiin, sekä sen toimintaan, tuloksiin ja tulevaisuuden näkymiin. Tapahtumassa kuulaan puheenvuoroja muun muassa ELY-keskuksen edustajalta, sekä monilta muilta. Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin. Tapahtumaan voi ilmoittautua täältä.

Klustereiden kautta Lappi haluaa saada enemmän irti alueellisesta asiantuntijuudesta ja strategisesta yhteistyöstä. Kaikki viisi klusteria implementoivat uusia paikallisia ja eurooppalaisia aloitteita sekä projekteja, jotka luovat uusia mahdollisuuksia alueen talouden kasvulle.

Älykäs erikoistuminen nähdään Lapissa käytännöllisenä konseptina, joka tuo uusia näkökulmia alueelliseen kehitykseen. Älykkään erikoistumisen toimeenpano on auttanut Lappia löytämään uusia tapoja yhteistyölle ja alueellisen kehityksen yhteisten käytäntöjen kehittämiselle sekä olemaan aktiivinen kansainvälisessä yhteistyössä. 

Lisätietoja:

Ohjelma

Arctic Smartness