Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Kulttuuri ja luovat alat | 25.1.2018

Eurooppalaisen kulttuuriperinnön ja innovaatioiden korkean tason konferenssi 20.3.2018

Komissio järjestää innovaatioita ja eurooppalaista kulttuuriperintöä käsittelevän korkean tason Horisontti 2020 konferenssin 20.3.2018 Brysselissä. Konferenssi tuo esiin dialogia nykyaikaisen eurooppalaisen yhteiskunnan sekä eurooppalaisten politiikkojen ja rahastojen tukemien kulttuuriperinnön kentän lupaavimpien innovaatioiden välillä.

Konferenssin osiot korostavat poliittisia, sosiaalisia, teknologisia ja metodologisia innovaatiota, sekä uusia lupaavia kumppanuuksia kulttuuriperinnölle. Tapahtumaan saapuu johtavia eurooppalaisia poliitikkoja, museoiden kuraattoreja sekä tutkijoita keskustelemaan politiikan kehityksestä, onnistumisista ja tulevaisuuden haasteista.

Tapahtuman keskustelujen teemat ovat:

- Kulttuurisen perinnön eurooppalaiset politiikat

- Eurooppalaisen kulttuuriperinnön tulevaisuus

- Kulttuuriperintö ilman rajoja

- Kulttuuriperinnön uudet kumppanuudet

- Kulttuuriperintö digitaalisella ajalla

Vuonna 2018 juhlitaan Euroopan jakautunutta kulttuuriperintöä sekä Euroopan unionin, että kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden tarkoituksena on rohkaista ihmisiä löytämään ja kytkeytymään Euroopan kulttuuriperintöön, ja vahvistamaan kuuluvuuden tunnetta yhteisellä maantieteellisellä alueella. Konferenssi on osa Eurooppalaisen kulttuuriperinnön teemavuoden ohjelmaa, ja jatkaa sen perintöä tuomalla julkisen keskusteluun 2020 jälkeisten kulttuuriperinnön eurooppalaisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kohteet.

Lisätietoja:

Tapahtuman sivut 

Ohjelma 

Teemavuosi 2018