Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 24.1.2018

Monitoring Smart Specialisation

MOOC eli Massive open online course älykkään erikoistumisen strategioiden seurannasta julkaistaan Maaliskuussa 2018. Kurssi on komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) järjestämä ja suunnattu älykkään erikoistumisen seurantaan osallistuville sekä muuten asiasta kiinnostuneille. Kurssi on hyödyllinen myös niille, jotka eivät suoranaisesti liity seurantaan, mutta työskentelevät sen vaikutuksen piirissä. Kurssin tavoitteena on vastata avainkysymyksiin koskien älykkään erikoistumisen tutkimus- ja innovaatiostrategiaa (RIS3), joka ohjaa julkisia hankintoja. Se luo alustan sekä ohjaajien kanssa keskustelulle, että alueiden väliselle kommunikoinnille

Älykkäällä erikoistumisella viitataan innovatiiviseen lähestymistapaan, jolla halutaan edesauttaa kasvua panostaen alueiden vahvuuksiin. Älykkäässä erikoistumisessa huomio keskittyy paikallisuuteen, priorisointiin, osallistumiseen sekä ennakkoarviointiin. Oma tietopohja ja sen vahvuudet tulee tiedostaa. Yhteistyö eri paikallisten toimijoiden, yksityisen sektorin sekä julkisen sektorin välillä tunnistetaan tärkeäksi älykkäälle erikoistumiselle.

SMART – Alueiden vahvuuksien tunnistaminen

SPECIALISED – Tutkimus ja innovaatio investointien priorisointi

STRATEGIC – Alueen yhteisen innovaatiovision määrittely

Älykkään erikoistumisen seuranta:

Tavoitteena on tarjota suunnittelua ja implementointia tukevia palveluita. Toimivaa seurantajärjestelmää tarvitaan, jotta saadaan tietää ovatko investoinnit onnistuneita ja projektit tuottavia. On tärkeää ymmärtää miksi tietyt toimijat menestyvät ja toiset eivät, sillä tämän kautta saadaan ymmärrys tämän hetkisen tilan toimivuudesta ja kehityksen suunnasta.

Lisätietoja:

Kurssi

Smart Specialistaion Platform

Alueiden komitean verkkosivut