Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Koulutus, nuoriso ja liikunta | 19.1.2018

Komissiolta aloite kansalaisten avaintaitojen ja digitaalisen osaamisen kehittämiseksi

Euroopan komissio esitti eilen 18.1. aloitteen Euroopan kansalaisten pätevyyden ja digitaalisten taitojen kehittämiseksi. Tavoitteena on edistää yhteisiä arvoja, sekä oppilaiden tietämystä Euroopan unionin toiminnasta. Aloitteella tähdätään sosioekonomisen epätasa-arvon vähentämiseen, sekä kilpailukyvyn ylläpitoon yhdistyneemmän, vahvemman ja demokraattisemman Euroopan rakentamisessa.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen totesi aloitteiden keskittyvän yksilöiden voimaannuttamiseen. Kataisen mukaan tavoitteena on rakentaa oikeudenmukaisia sekä sopeutumiskykyisiä talouksia ja yhteiskuntia. Koulutuksen saatavuus on taattava Euroopan laajuisesti, jotta jokainen voi sopeutua muutokseen ja hyötyä siitä. Tämä kehityssuunta on elintärkeä Euroopan kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle.

Kolme esitettyä aloitetta ovat:

1. Neuvoston suositus elinikäisen oppimisen avaintaidoista

- Suositus tuo päivityksiä liittyen opetuksen ja oppimisen nopeaan kehittymiseen. Painopiste on erityisesti yrittäjyyden sekä innovaatio-orientoituneen ajattelun kehittämisessä.

2. Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma

- Digitaalisesta teknologiasta halutaan saada enemmän irti opetuksessa ja oppimisessa. Tavoitteena on kehittää elämiselle ja työskentelylle tärkeitä digitaalisia taitoja ja osaamista, sekä parempaa koulutusta data-analyysin ja ennakoinnin avulla.

3. Neuvoston suositus yhteisistä arvoista, kattavasta koulutuksesta ja opetuksen eurooppalaisesta ulottuvuudesta

- Aloitteella tähdätään sosiaalisen koheesion vahvistamiseen ja opetuksen laadun edistämiseen sekä EU:n toiminnan ymmärryksen lisäämiseen.

Valtioiden ja hallitusten päämiehet keskustelivat epävirallisesti koulutuksesta Göteborgin sosiaalialan huippukokouksessa marraskuussa 2017. Elinikäisen oppimisen avaintaidot julkaistiin Euroopan uudessa osaamisohjelmassa 2016. Aloitteen valmistelemiseksi komissio piti julkisen konsultaation ja sidosryhmäkonferenssin vuonna 2017.

Lisätietoja:

Lehdistötiedote

Muistio kysymyksistä ja vastauksista

Factsheet on the European Education Area

Factsheet on Key Competences for Lifelong Learning

Factsheet on the Digital Education Action Plan

Factsheet on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching