Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 18.01.2018

Alueiden komitea toivoo alueilta näkemyksiä lausuntoonsa koheesiopolitiikasta

Euroopan alueiden komitea (CoR) muotoilee lausuntoaan koheesiopolitiikan strategisesta arvosta perussopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa ja Euroopan alueiden uusien haasteiden kohtaamisessa. Tähän liittyen lausunnon valmistelija, Pomorskie alueen puheenjohtaja Mieczysław Struk (PL/EPP) pyytää alueilta kommentteja toivoo paikallisten ja seuraaviin kysymyksiin:

1. Kuinka voimme ymmärrettävällä tavalla tuoda esiin EU:n mahdollisen alueellisen hajautumisen negatiiviset seuraukset?

2. Missä mittakaavassa 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan vähentyneet sijoitus mahdollisuudet vaikuttaisivat EU:n yhtenäismarkkinoiden toimintaan?

3. Mihin EU:n tämän hetkisiin haasteisiin voidaan vastata tehokkaammin 2020 jälkeisen koheesiopolitiikan avulla, kuin muiden EU politiikoiden kautta?

4. Kuinka paljon koheesiopolitiikka vaikuttaa julkisten instituutioiden ja palveluiden laatuun EU maissa ja alueilla?

Koheesiopolitiikka on tärkeä instrumentti Euroopan unionin taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesion edistämisessä. Se on myös alueellisella tasolla yksi näkyvimmistä EU politiikoista, edustaessaan Euroopan tuomia etuja kansalaisille.

Keskustelussa vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä esiin nousevat Euroopan kaupunkien ja alueiden haasteet koskien globalisaatiota, digitalisaatiota, ilmaston muutosta, demografisia muutoksia sekä siirtolaisuutta. Tarkoituksena on näyttää mitä voi olla vaakalaudalla, mikäli vahvaa koheesiopolitiikkaa ei harjoiteta.

Alueiden komitea pyytää vastauksia 26.2.2018 mennessä osoitteeseen coter@cor.europa.eu. Samaan osoitteeseen voi toimittaa myös mahdollisia aiheeseen liittyviä alustavia kannanottoja.

Lisätietoja:

Written Stakeholder Consultation