Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Aluekehitys ja rajat ylittävä yhteistyö | 12.1.2018

Komissio kerää kannanottoja EU:n rahoitusvälineiden tulevaisuudesta 2020 jälkeiselle ajalle 10.1.-8.3.2018

 

EU komissio järjestää 10.1.-8.3.2018 julkisia kuulemisia joiden avulla on tarkoitus kartoittaa, mikä EU:n rahoitusvälineissä on toiminut hyvin ja mitä voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. Kuulemisista saatavat vastaukset ovat tärkeitä, sillä ne toimivat pohjana ehdotuksille, joita komissio tekee vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä eli pitkän aikavälin talousarviota varten.

Erityisesti kaivataan ideoita ja avauksia sen suhteen, miltä EU-budjetin tulisi näyttää BREXITin toteuduttua uudella ohjelmakaudella. Komissio tulee antamaan oman esityksensä rahoituskehykseksi toukokuun 2018 loppupuolella. EU:n rahoitusvälineet on niputettu julkisia kuulemisia varten seuraaviin ryhmiin:

EU:n rahoitusvälineet

  • investointien, tutkimuksen ja kehityksen, pk-yritysten sekä sisämarkkinoiden aloilla;
  • koheesion alalla;
  • strategisen infrastruktuurin alalla;
  • muuttoliikkeen alalla;
  • turvallisuuden alalla;
  • arvojen ja liikkuvuuden aloilla.

Kuulemisiin voivat osallistua kaikki EU-kansalaiset, organisaatiot ja sidosryhmät täyttämällä kyselylomake, joka on saatavilla kaikilla 23 EU-kielellä. Kyselyyn vastaaminen kestää yhteensä noin 30 minuuttia. Lomakkeen voi myös välillä tallentaa ja palata täyttämiseen myöhemmin. Lomakkeen loppuun voi liittää vastauksia täydentäviä liiteasiakirjoja.

Lisätietoja:

Linkin kuhunkin kuulemiseen löydät täältä.