Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Kulttuuri ja luovat alat | 1.12.2017 |

Luova Eurooppa –rahoitusohjelman "Cultural and Creative Spaces and Cities" -projektin haku on avoinna 5.2.2018 saakka

Luova Eurooppa -rahoitusohjelman vuoden 2018 "Cultural and Creative Spaces and Cities" -projektihaussa haetaan ehdotusta luovien ja kulttuuristen tilojen/keskusten (creative hubs) kehittämiseksi euroopanlaajuisesti erilaisilla osallistujille järjestettävillä aktiviteeteilla.

Hakuun budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa myönnetään yhdelle koko Euroopan kattavalle projektille. Projektihaku tähtää jo olemassa olevien luovien alojen paikallisten ja kansainvälisten verkostojen ja sidosryhmien vahvistamiseen, sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseen.

Projektiehdotuksessa on valittava projektiin mukaan pääsevät osallistujat tasaisesti eri puolilta Eurooppaa ja projektista hyötyviin tahoihin voidaan luovien tilojen ja kulttuurikeskusten lisäksi sisällyttää esimerkiksi kuntien julkisia tiloja, kuten kirjastoja. Projekti-ehdotuksen tulee sisältää kuvaukset kaikkien seuraavien aktiviteettien toteuttamisesta:

- verkostoitumistapaamisten, työpajojen ja vierailukäyntien järjestäminen osallistujille

- vaihto-ohjelmien tarjoaminen osallistujille

- projektin aloitus- ja päätöskonferenssien järjestäminen Brysselissä noin 200 osallistujalle

- verkkosivujen perustaminen, sekä European Creative Hubs-verkoston sivujen kehittäminen ja projektin markkinointi sosiaalisessa mediassa

- projektin aikana toimiviksi todettujen käytäntöjen kokoaminen yhteen ohjeistuksiksi ja suosituksiksi

- yhteenvedon laatiminen projektin päätteeksi ja projektin tuottaman lisäarvon osoittaminen.

Projektille asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi kulttuuristen ja luovien tilojen yhteen saattaminen paikallisten päättäjien kanssa ja paikallisten hyvien käytäntöjen jakaminen, sekä jakamistalouden ja julkisten palvelujen tuottamisen huomioiminen luovia ja kulttuurisia tiloja kehitettäessä.

Projekti-ideoiden hakuaika päättyy 5.2.2018. Projektin enimmäiskestoksi on määritelty 28 kuukautta, ja rahoitusta saava projekti tulee käynnistää viimeistään lokakuun 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja:

Komission verkkosivuilla

Tarkemmat ohjeet projektiehdotuksen kriteereistä