Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
Yritystoiminta ja pk-yritykset | 17.11.2017 |

Euroopan investointipankin takausinstrumenttien käyttö lisääntyy Suomessa

Euroopan investointipankki ja OP Yrityspankki, joka on osa rahoituspalvelukonserni OP Ryhmää, allekirjoittivat tänään 150 miljoonan euron takaussopimuksen. Takaus tulee Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR). ESIR-osatakauksen ansiosta OP Yrityspankki voi tuoda keskisuurten suomalaisyritysten saataville yhteensä 300 miljoonan euron luottokokonaisuuden.

Takaussopimuksen myötä EIP kantaa enimmillään 50 prosenttia OP Yrityspankin uuden 300 miljoonan euron lainasalkun riskistä. Tämä lisää OP Yrityspankin kapasiteettia tarjota lainarahoitusta liikevaihdoltaan vähintään 30 miljoonan euron yrityksille. Toisin kuin aiemmissa Suomessa käytössä olevissa takausohjelmissa kohderyhmänä ovat keskisuuret yritykset pk-yritysten sijaan. Lisäksi tässä ohjelmassa takaaja käsittelee jokaisen rahoitushankkeen erikseen.

Euroopan investointipankin EIP:n ja Euroopan komission perustama ESIR-rahasto kuuluu Euroopan investointiohjelmaan, jonka tarkoituksena on vahvistaa Euroopan talouden kilpailukykyä. Euroopan investointiohjelman tavoitteena on lisätä investointeja työllisyyden ja kasvun edistämiseksi EU:ssa. Ohjelman avulla hyödynnetään nykyisiä ja uusia rahoituslähteitä entistä paremmin, poistetaan investointien esteitä sekä annetaan investointihankkeille näkyvyyttä ja teknistä tukea. ESIR-rahaston puitteissa tähän mennessä rahoitusta saavien hankkeiden ja sopimusten odotetaan aikaansaavan 241 miljardin euron investoinnit ja auttavan 460 000 pk-yritystä EU:ssa.

 

Lisätietoja komission sivuilta

EU-toimiston tiedote aiemmin käyttöönotetusta Pk-aloite-takauksesta

EU-toimiston tiedote aiemmin käyttöönotetusta InnovFin-takauksesta