Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Yritystoiminta ja pk-yritykset | 03.11.2017 |

Pk-yritysten innovointia tukevat H2020-toimet yhdistyvät European Innovation Council –pilotin alle

European Innovation Council -pilotti kokoa yhteen Horsiontti 2020 -ohjelman kasvuyritysten rahoitusinstrumentit vuosille 2018-2020. Komissio on julkaissut sekä EIC- että Innovation in SMEs -työohjelmat vuosille 2018-2020. Niihin on koottu kasvuyritysten tulevat EU-rahoitusinstrumentit tuleville vuosille. EIC:hen kuuluu pilottivaiheen aikana kolme eri instrumenttia: pk-instrumentti, Fast Track to Innovation (FTI) ja Future Emerging Technologies (FET) Open.

 

Pk-instrumenttiin on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2018 alusta lähtien: kaikki erilliset hakuteemat poistuvat, Phase 2 -arvioinnissa rahoituspäätökset tehdään haastattelujen perusteella sekä hakemuspohjia on uudistettu.

- Tähän asti rahoitettavan innovaation on pitänyt sopia johonkin 13 ennalta määritellyistä teemoista. Vuoden 2018 alusta alkaen erillisiä teemoja ei enää ole, vaan kaikki pk-instrumenttihakemukset jätetään aiheesta riippumatta yhteen ja samaan hakuun, josta parhaat valitaan rahoitettavaksi innovaation aihepiiristä riippumatta.

- Jatkossa Phase 2 -hankkeiden rahoituspäätökset tehdään vasta erillisen haastattelukierroksen jälkeen. Haastatteluun kutsutaan kaksinkertainen määrä yrityksiä kuin mitä komissio voi rahoittaa, joten jo sinne asti pääseminen vaatii aivan arviointilistan kärkipaikoille sijoittumista. Haastattelut pidetään Brysselissä yhden viikon aikana neljä viikkoa cut-offin sulkeutumisen jälkeen.

- Uudet hakemuspohjat otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta lähtien. Suuria muutoksia sisältöön ei tule, mutta esimerkiksi arviointikriteereissä Impact-osion painoarvo kasvaa entisestään muodostaen jatkossa peräti 50% loppupisteistä.

 

FTI on pieni, kaupallistamiseen tähtäävä konsortiohanke. Osallistujia saa olla 3-5, niin että minimiosallistumissääntö täyttyy. Budjetti on max 3 M€ ja uuden tuotteen tai palvelun pitää olla markkinoilla kolmen vuoden kuluessa hankkeen alkamisesta. Vielä kaukana kaupallisesta hyödyntämisestä oleva FET Open etsii täysin uusia, radikaaleja teknologioita. Tämäkin haku on täysin "bottom-up", eli siinä ei ole ennalta määriteltyjä aiheita tai tarkkoja hakukuvauksia.

 

Lisätietoja komission sivuilta