Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 21.9.2017 |

Horisontti 2020 –infopäivä teemalla "terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi" 8.12.2017 Brysselissä

Horisontti 2020-rahoitusohjelman Yhteiskunnalliset haasteet - osion 1. "Terveys, väestönmuutos ja hyvinvointi" –infopäivän pääteemana on paremman terveyden ja hyvinvoinnin tavoittelu. Tapahtumassa keskitytään etenkin seuraaviin aihealueisiin:

-räätälöidyt terveydenhuoltopalvelut

-tarttuvien tautien ehkäiseminen ja terveyden edistäminen maailmanlaajuisesti

-innovatiivisten ja kestävää kehitystä tukevien terveyspalvelujen tuottaminen

-ilmastonmuutoksen rooli hyvinvoinnin ja terveydenhuollon kehittämisessä

-digitaaliset terveydenhuoltopalvelut ja tietoverkkoturvallisuus

Komission edustajat jakavat tapahtumassa tietoa rahoitusohjelman sisällöstä ja antavat vinkkejä menestyksekkään hankkeen laatimiseksi, sekä vastaavat osallistujia askarruttaviin kysymyksiin. Tarkempi ohjelma infopäivästä julkaistaan lähempänä tapahtumaa. Rahoitusohjelman "Yhteiskunnalliset haasteet"-osion alustava budjetti vuosille 2018-2020 on yhteensä noin 2 miljardia euroa.

Infopäivää edeltävänä päivänä (7.12.2017) järjestetään kaksi oheistapahtumaa. Toinen tapahtumista "Innovation Procurement in health care" liittyy innovaatioiden hankintaan terveydenhuollon alalla. Oheistapahtumaan osallistujamäärä on rajoitettu, ja mukaan pääsee 80 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Toinen infopäivään liittyvistä oheistapahtumista keskittyy verkostoitumiseen ja uusien projektikumppaneiden etsimiseen. Rekisteröityminen molempiin oheistapahtumiin on avoinna tapahtuman verkkosivuilla 8.10.2017 asti.

Lisätietoja:

Rekisteröityminen infopäivään on avoinna syyskuun loppuun saakka tapahtumasivulla

Informaatiota oheistapahtumista on saatavilla infopäivän verkkosivuilla