Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Kulttuuri ja luovat alat | 21.09.2017 |

Luova -Eurooppa kulttuurin alaohjelman hanketukihaku aukeamassa

EU:n Luova Eurooppa -ohjelman kulttuurin alaohjelman vuoden 2017 hanketukien hakukierros käynnistyy syyskuun lopussa ja hakemukset tulee jättää marraskuun loppuun mennessä. Hakemuksia voi jättää sekä pieniin että suuriin yhteistyöhankkeisiin liittyen. Pienet ja suuret yhteistyöhankkeet noudattavat Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteita ja hanketukien vakiintuneita kriteereitä.

Vuosi 2018 on Euroopan kulttuuriperinnön teemavuosi ja siihen liittyvät hankkeet muodostavat kolmannen kategorian, johon voi hakea hanketukea. Teemavuoteen liittyvien hankkeiden tulisi:

- vahvistaa eurooppalaiseen yhteisöön kuulumisen tunnetta

- osoittaa miten kulttuuriperinnöstä voidaan ammentaa inspiraatioita uudelle kulttuurille

- vahvistaa kulttuuriperinnön parissa toimivien ja muiden luovien alojen toimijoiden välistä yhteistyötä

 

Hakukierroksella tuetaan noin 25 hanketta, joilta odotetaan näkyvyyttä teemavuonna sekä hankkeen eliniän ylittäviä vaikutuksia.

 

Lisätietoja:

Opetushallituksen sivut

Komission sivut