Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
 Terveydenhuolto ja sosiaaliala | 11.9.2017 |

Projektikumppanien hakutilaisuus: "Big Data in Healthcare" 3.10.2017 Luxembourgissa

Luxembourgin biolääketieteen keskuksen ja Luxinnovationin yhteistyössä järjestämä "Big Data in Healthcare" projektikumppanien etsintä- ja verkostoitumistapahtuma on osa "Impact of Big Data in Healthcare"- konferenssin oheistapahtumia. Tapahtumaan haettavien projektien aiheita ovat muun muassa:

-terveydenhuollon teknologia ja innovaatiot

-suurten tietoaineistojen (big data) hyödyntäminen syöpätutkimuksessa ja neurologiassa

-virtuaali-ihminen

-kliinisen tutkimuksen tukeminen

Potentiaalisten kumppaneiden kanssa pääsee hakutilaisuudessa keskustelemaan kasvokkain, luomaan hyödyllisiä kontakteja, sekä esittelemään uusia projekti-ideoita, tuotteita ja alan teknologiaa. Lisäksi päivän ohjelmaan sisältyy aivoriihi tulevaan Horisontti 2020 –rahoitushakuun tähtäävistä projekti-ideoista. Tapahtuma on suunnattu alalla toimiville pk-ja start-up-yrityksille, tutkimusinstituuteille ja tutkimuslaboratorioille.

Tapahtumaan osallistumiseksi tulee ensin luoda verkossa oma osallistujaprofiili, sekä kertoa omista verkostoitumistavoitteista. Profiilin luomisen jälkeen pääsee selaamaan osallistujalistaa ja sopimaan tapahtumapäivälle tapaamisia oman projektin kannalta sopivien yritysten kanssa. Viikkoa ennen tapahtumaa osallistujat saavat lopullisen vahvistuksen ja aikataulun päivälle sovituista tapaamisista.

Lisätietoja ja rekisteröityminen tapahtuman verkkosivuilla